Logotyp på utskrifter

Sysselsättningsinitiativet för unga PO3

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Andra Chansen är ett program för unga kvinnor och män 18-24 år som står långt från arbetsmarknaden och som ges möjlighet att komma närmare...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Ungdomsarbetslöshet är ett stort problem i stora delar av Europa. I Blekinge är ungdomsarbetslösheten särskilt stor. I november 2014 uppgick...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  För sammanfattning hänvisas till den kompletta ansökan i pdf-format.

  Utifrån analysen har FC Rosengård formulerat nedan beskrivna syften...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Griffin PlugIn är ett projekt med fokus på att motivera och inspirera unga att återuppta sina studier efter att man hoppat av sin...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  En stor andel av Skånes unga i åldrarna 15-24 år står utanför arbetsmarknaden och studier. Anledningen till detta är komplex, och individernas behov...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Projekt Jobbtorget 2.0 arbetar med att sänka ungdomsarbetslösheten som är fortsatt hög i Helsingborg och för närvarande ligger en bra bit över...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  ”Lobben” är ett ungdomspraktikprojekt som vill ”lobba över” det negativa snacket om ungdomsarbetslösheten och i stället se möjligheterna. Genom att ge...