Logotyp på utskrifter

Öka övergångarna till arbete PO2

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  En trend inom det svenska utbildningssystemet är att allt fler unga väljer mer teoretiska, studieförberedande program. Yrkesprogrammen har succesivt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Idag finns det i Göteborgsregionen drygt 300 anställda i arbetsintegrerade sociala företag. Under 2014 har ett brett partnerskap tagit fram en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt 3:e steget på väg till arbete vill skapa förutsättningar för utrikesfödda och långtidsarbetslösa kvinnor och män med lägre utbildningsbakgrund...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  I projektet är fokus att få en minskad sjukfrånvaro och ohälsa, särskilt den psykiska ohälsan och diffus smärtproblematik hos de anställda i Ljungby,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Arbetsmarknadsenheten i Örkelljunga kommun vill via projektet, i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, FINSAM NNV Skåne, Vårdcentralen,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Sammanfattning
  Activa har med stöd av ESF utvecklat metoden Supported Mobility. I det här projektet ska unga personer (UVAS) som står långt från...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ska arbeta med transnationell mobilitet för män och kvinnor 18-29 år som står långt från arbetsmarknaden. I projektet ska deltagarna...

  »