Logotyp på utskrifter

Kompetensförsörjning PO1

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  AC Lyftet TWO.0 ska utbilda ledare och chefer i Västerbottens 8 krympande inlandskommuner. Utbildningarna ska indelas enligt 4 olika moduler som...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sjukskrivingstalen bland Kalmar kommuns drygt 5000 anställda har ökat kontinuerligt de senaste fem åren. Psykisk ohälsa är den enskilt viktigaste...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bakgrund
  I Norduppland finns 3 300 solo- och mikroföretag med en total omsättning på 6,4 miljarder kronor 201TWO. Regionens företagare har en...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Affärskraft Värmland TWO.0 kompetensutvecklar sysselsatta i värmländska solo- och mikroföretag, företag med upp till 9 anställda, i affärsmannaskap....

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Syftet med projektet är att genom kompetensutvecklingsinsatser kopplade till det nya agila arbetssättet som Ängelholms kommun tillämpar, stärka...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Syftet med projektet är att förbättra praktikmottagandet för nyanlända, i första hand inom kommunernas egna verksamheter, men också hos det lokala...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Inom projektet Allas rätt att vara med utbildar vi anställda och arbetsgivare i ideella idrottsföreningar i likabehandling. Genom utbildning vill vi...

  »