Logotyp på utskrifter

Lista alla projekt

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt ska arbeta med kompetensutveckling av befintlig personal hos företag inom tillverkningsindustrin i Eksjö kommun, Vetlanda kommun, Sävsjö...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  #KLARFRAMTID är ett länsöverskridande projekt som ska bidra till att minska arbetslösheten bland unga och få fler unga kvinnor och män att slutföra...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet #vägled – Vägledning för framtidens arbetsmarknad i ÖMS!
  Är ett samverkansprojekt mellan Region Uppsala, Region Västmanland Region...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  En trend inom det svenska utbildningssystemet är att allt fler unga väljer mer teoretiska, studieförberedande program. Yrkesprogrammen har succesivt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Idag finns det i Göteborgsregionen drygt 300 anställda i arbetsintegrerade sociala företag. Under 2014 har ett brett partnerskap tagit fram en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt 14 45 87 Vägar till egenförsörjning handlar om att utveckla formerna för att stödja de som står längst ifrån arbetsmarknaden i en process mot...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt 3:e steget på väg till arbete vill skapa förutsättningar för utrikesfödda och långtidsarbetslösa kvinnor och män med lägre utbildningsbakgrund...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  I projektet är fokus att få en minskad sjukfrånvaro och ohälsa, särskilt den psykiska ohälsan och diffus smärtproblematik hos de anställda i Ljungby,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  AC Lyftet 2.0 ska utbilda ledare och chefer i Västerbottens 8 krympande inlandskommuner. Utbildningarna ska indelas enligt 4 olika moduler som...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Arbetsmarknadsenheten i Örkelljunga kommun vill via projektet, i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, FINSAM NNV Skåne, Vårdcentralen,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Sammanfattning
  Activa har med stöd av ESF utvecklat metoden Supported Mobility. I det här projektet ska unga personer (UVAS) som står långt från...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ska arbeta med transnationell mobilitet för män och kvinnor 18-29 år som står långt från arbetsmarknaden. I projektet ska deltagarna...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sjukskrivingstalen bland Kalmar kommuns drygt 5000 anställda har ökat kontinuerligt de senaste fem åren. Psykisk ohälsa är den enskilt viktigaste...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bakgrund
  I Norduppland finns 3 300 solo- och mikroföretag med en total omsättning på 6,4 miljarder kronor 2012. Regionens företagare har en...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Affärskraft Värmland 2.0 kompetensutvecklar sysselsatta i värmländska solo- och mikroföretag, företag med upp till 9 anställda, i affärsmannaskap....

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Syftet med projektet är att genom kompetensutvecklingsinsatser kopplade till det nya agila arbetssättet som Ängelholms kommun tillämpar, stärka...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Med All in ska 8 kommuner i Örebro län samarbeta för att nå individer som strukturellt inte stärks av befintliga insatser inom etableringsprogrammet...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Syftet med projektet är att förbättra praktikmottagandet för nyanlända, i första hand inom kommunernas egna verksamheter, men också hos det lokala...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Inom projektet Allas rätt att vara med utbildar vi anställda och arbetsgivare i ideella idrottsföreningar i likabehandling. Genom utbildning vill vi...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt ALL-IN syftar till att utveckla en struktur- och myndighetsövergripande arbetsmetod för integration och bidra till större delaktighet på...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Klusterutvärdering, yrkesutbildning

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Andra Chansen är ett program för unga kvinnor och män 18-24 år som står långt från arbetsmarknaden och som ges möjlighet att komma närmare...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektidén är att skapa betydligt bättre samverkan mellan skola och arbetsliv genom utveckling av metoder för samordning, lärande på arbetsplatsen,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Situationen i Europa med ökade flyktingströmmar och oro har nått även Sverige. Regeringen har i september 2015 klargjort sina planer på att nyanlända...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  "Arbete för unga i Aneby" skall genom sina insatser utbilda ungdomar i träarbete samt kärnämnen med koppling mot yrket för att på så sätt stärka den...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  PROJEKTET ARBETSHOPPET - NÄTSTÖD I OMSORGSPRAKTIK
  För att bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden och en breddad rekryteringsbas till vård...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ska nå 300 deltagare. De 8 församlingarna/förening ska i genomsnitt ta emot 37 deltagare under projekttiden och cirka 12 personer ska vara...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Denna projektansökan bygger på en tidigare ESF-finansierad förstudie: Arbetsintegration Vimmerby – En förstudie om utrikesfödda kvinnors väg till...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Coompanion och arbetsintegrerande sociala företag (ASF) har erfarenhet av att kvinnor och män med kort utbildning, funktionsnedsättning och utländsk...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Ett gemensamt forum för strategiska arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmarknadsforum etableras i Västerbotten. Frågor med bäring på arbetsmarknad,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet arbetsplatsintegrerad utbildning ska genom att använda beprövade metoder framtagna av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som är ett...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ASAP har jobbat med personer från alla målgrupper. Arbetet har alltid haft ett tydligt individfokus även om mycket av utbildningsinsatserna...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  ASF Akademin syftar till att stärka de arbetsintegrerande sociala företagen som arbetsmarknadspolitisk aktör. Det för att stärka företagens förmåga...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Alltför många unga har idag en dålig kunskap om arbetslivet. Det är heller inte lätt att i tidig ålder sätta sig in i det framtida yrkeslivet. Att få...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Med projektet Bas KALMAR vill Kalmar kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen, SFI och flera andra samverkanspartners bidra till att effektivisera...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Flyktingkrisen 2015 har medfört stora utmaningar för Sundsvalls kommun. Medarbetarna möter nya människor med annorlunda kulturell bakgrund i sitt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  BASUN projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år och sker i samverkan mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  ESF BKV - Blekinge Kompetens Validering. Målet är, att åstadkomma en regional lösning för valideringsprocessen framtagen och testad på gruppen...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Ungdomsarbetslöshet är ett stort problem i stora delar av Europa. I Blekinge är ungdomsarbetslösheten särskilt stor. I november 2014 uppgick...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet syftar till att skapa förutsättningar för lärare (och skolledare) att utveckla sin digitala kompetens samt utforska och nyttja den...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet vänder sig till små företag med verksamhet på Blekinges landsbygd. De deltagande personerna ska höja sin yrkeskompetens och självkänsla med...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  För sammanfattning hänvisas till den kompletta ansökan i pdf-format.

  Utifrån analysen har FC Rosengård formulerat nedan beskrivna syften...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet Branschvalidering – Operativ och Strategisk Samverkan adresserar utmaningarna att kvalitetssäkra och öka transparensen i branschvalidering,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Det övergripande syftet med projektet är att stärka integrationen i Skåne av nyanlända barn och unga, främst barn och unga som kommit utan sina...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Botkyrka BAS
  Flera långtidsarbetslösa och nyanlända i Botkyrka kommun blir självförsörjande genom arbete eller studier. Detta uppnås genom...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  För att hitta lösningar till invandrarintegration på arbetsmarknaden behövs en större bild (”a bigger picture”) om vad invandrare själva upplever och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Attraktiv utbildning
  För att skapa en framgångsrik utbildning är företagens engagemang och inflytande nödvändigt. En yrkesutbildning måste också...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Skåne har under den senaste tioårsperioden uppvisat en svagare ekonomisk tillväxt och produktivitetsutveckling än riket i helhet, och klart lägre än...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  .
  Den stora nyckeln till integration är arbete. Därför behövs en metod/modell för att lyckas bättre med integrationen på arbetsplatserna.
  ...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet Bryta Trenden är ett metodutvecklande projekt med ett mål att ta fram verkningsfulla och strukturpåverkande metoder för att minska ohälsan...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  BSLF for Sustainable Working Life (SWL)

  Östersjöstaterna kommer under de närmaste årtiondena att möta stora utmaningar med en åldrande...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem i Sverige såväl som i stora delar av övriga Europa. Trots en stark konjunktur och en stark efterfrågan på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  I det här projektet ska nyanlända och långtidsarbetslösa få en chans att visa vad de kan och vill på en praktikarbetsplats inom bygg. Det är ett...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Kvinnor och män som arbetar med integrationsfrågor i kommunerna står inför nya utmaningar. Ett stort antal nyanlända har krävt omfattande...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Omvärlden håller på att förändras och för handeln är detta extra tydligt. Denna bransch genomgår en strukturomvandling både vad gäller köpmönster och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet vänder sig till målgruppen personer med autismspektrumtillstånd och deras svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Under...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Att
  - i ett brett partnerskap samla relevanta erfarenheter av vad civilsamhällets organisationer bedriver för verksamheter som når utlysningens...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Att hamna i utanförskap, att inte känna sig behövd är en tragedi för den enskilde, för familjer och för hela samhället. De grupper som står allra...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) är projektägare för College Väst som är ett övergripande paraplyprojekt. College Väst rymmer tre delprojekt,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektets har som övergripande mål att bidra till en ökad attraktivitet för collegeverksamheten i Västsverige.

  Detta vill man göra genom...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Besöksnäring sysselsätter allt fler människor och har en allt större betydelse för samhällsutvecklingen. Bara i Skåne växer besöksnäringen med i snitt...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  De två största utmaningarna för regionens hållbara tillväxt och utveckling är låg produktivitet och låga utbildningsnivåer. Skåne-Blekinge ligger...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  För tio år sedan var fjärde person som var inskriven på arbetsförmedlingen utrikes född, idag är det var sjätte. Arbetslösheten är för första gången...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Coop for EU, socialt entreprenörskap för inkludering skapar nya hållbara transnationella nätverk och bidrar till att att lösa samhällsutmaningar genom...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Dagligen läser vi i tidningarna om det bristande intresset hos svensk ungdom för matematik, naturvetenskap och teknik, en brist, eller snarare...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sammanfattning
  ”Den visa organisationen” är ett projekt för strategiskt arbete kring kompetensförsörjning och hälsa inom äldreomsorgen, på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  För att hitta fler vägar till egenförsörjning krävs ett nytt sätt att involvera individer, företag, organisationer och professionella. I målgruppen...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  DIGAD, Digital kompetens för administrativ personal i Västerbotten
  Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos medarbetare inom...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Digga Hallands syfte är att ge kvinnor och män i vård- och omsorgssektorn i Halland kompetensutveckling inom digitalisering och därigenom skapa...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Just nu pågår en stor omställning i förhållandet mellan företag och kunder på grund av övergången till digitalt anpassade tjänster. Den digitala...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet ska kompetensutveckla och öka motivationen inom digitalisering hos 500 fastighetsskötare och fastighetsvärdar i SME-företag i syfte att...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Bakgrund:

  Behovet av digital kunskap för att kunna vara en fullständig del av samhället ökar generellt. För personer med olika...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Inom kommunal vård och omsorg har det de senaste åren tydligt visats att ett lyckat införande av digitala verktyg är avgörande för att kunna möta...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Digitaliseringen är ett av de primära verktygen för nyindustrialiseringen och den globala konkurrenskraften hos svenska tillverkningsföretag. I...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt DigIT ska ge medarbetare kompetensutveckling i att använda digitala verktyg för att säkerställa god kvalitet i vård- och omsorg och för att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Syftet med projektet "Digit or die" är att kompetensutveckla chefer och medarbetare inom Stockholm stads kulturförvaltning i digital kompetens. Snabb...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Digital kompetens i Norrbotten
  Projektets mål är att höja den digitala kompetensen hos vård och omsorgens medarbetare samt öka arbetsplatser...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Detta projekt innefattar kompetensutveckling gällande digitala verktyg och välfärdsteknik där deltagarna i utbildningsinsatserna är medarbetare...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektets syfte är att ge chefer och medarbetare kompetens att kunna använda den digitala teknik och de möjligheter till enkla, smarta och effektiva...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  På Gotland finns många unga vuxna med komplexa svårigheter som försvårar möjligheten att ta sig ut på arbetsmarknaden. Gruppen är större än för riket...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Region och kommuner i Västra Götaland har tillsammans närmare 70 000 anställda inom vård och omsorg. Det är en stor grupp som saknar en gemensam...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Vård- och omsorgssektorn i Skaraborg står inför stora utmaningar i framtiden. Kommunerna i Skaraborg har ett behov av att bli bättre på att använda...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet DOSA - diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö - ska utveckla metoder för att integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet och det...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Målgruppen för projektet är individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagare som kommer till projektet ska som första insats få en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Bakgrund
  Sundsvalls kommun står, likt många andra kommuner, inför stora utmaningar med att få personer att påbörja eller återgå i studier. För...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Dubbel Yrkesutbildning är baserad på den Tyska modellen som utgår i från principen "learning by doing" i kombination med individuell yrkesutbildning...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Kalmar kommun har en vilja att bryta utanförskapet för en speciell målgrupp som inte har kommit vidare i arbete eller studier utan stannar kvar i ett...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Effective Mentoring (Effektivt Mentorsskap)
  Projektet “Effetive Mentoring” (EM- Effektivt Mentorsskap) kommer att vara en del av SKL:S projekt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Under 2014 tog Aktivitetshus Väster fram en förstudie, effekt 2013-3050001, för att se över hur verksamheten skulle kunna utvecklas genom att skapa...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Idén till projektet ”Effektivare mottagande” uppkom inom Uppsala kommuns enhet för samordning av flyktingfrågor. Uppsala kommun har under år 2015 och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  När man validerar så tillvaratar, synliggör, värderar och ger man erkännande åt människors tidigare lärande, kunskaper och kompetenser för att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  eGO ska stärka medarbetarna inför nya krav i yrket genom att höja deras IT-kompetens. Utbildningen ger energi och möjlighet att möta ökade krav på...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men utvecklingen mot sammanhållen journalföring, nationella kvalitetsregister...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Vi vet idag att allt fler jobb kräver högre utbildning men också att kunskapsbehoven ökar i stadig takt. Kompetens som inte uppgraderas och uppdateras...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Hur kan en mellanstor kommun arbeta samordnat, strukturerat med fokus på self-efficacy när det gäller övergångar mellan skola och arbetsliv?

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Stora demografiska utmaningar väntas de närmaste åren. Detta gäller i Sverige och i stora delar av Europa. Antalet äldre ökar kraftigt i Sverige...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med projektet i sin helhet är att utveckla de metoder som kan användas för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. En...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet ”En byggbransch för alla” avser att ge fler vill ge fler kvinnor och män chansen till en långsiktig och hållbar anställning inom...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg tillsammans med Intraservice (ägare för stadens rehabiliteringsprocess) har för avsikt att, på olika nivåer,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet "En skola för alla" syftar till att minska skolavhopp i unga åldrar, 15-24 år med fokus på 15-19 år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektaktiviteterna är skapade för 100 deltagare som uppbär ekonomiskt bistånd som också kommer att djupkartläggas. Minst 75 procent av de 100...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bakgrund
  Besöksnäringen är en av de största näringarna som dessutom växer snabbare än BNP och beräknas att fördubbla sin omsättning under...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Se akten i Public360 2015/00560.

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Enkla jobb
  Landskrona går före och arbetar fram lösningen för framtidens arbetsmarknad.
  Augusti 2016 har Landskrona den högsta relativa...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  SFE är ett samverkansprojekt som leds av Start-Up Stockholm och där 8 kommuner i Stockholms län samverkar. Projektet kommer att utvidga...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Public 360 - Dnr 2015/00458

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Etableringscentrum
  Etableringscentrum är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna på Östra Södertörn; Haninge, Nynäshamn...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Etableringslyftets vision är att på ett effektivt och samordnat sätt ta tillvara på de nyanländas reella kompetens och att aktivt bidra till att de...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden behöver stärkas, på såväl individ- som organisationsnivå. Individen som ska integreras i samhället behöver...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Etablering av nyanlända på arbetsmarknaden behöver stärkas, på såväl individ- som organisationsnivå. Individen som ska integreras i samhället behöver...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet vill tillvarata förmågor i arbete hos personer med funktionssätt som påverkar arbetsförmågan, i syfte att möta jämlikhets utmaningarna i...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet "Ett hälsosamt arbetsliv" syftar till att stärka medarbetares kompetens inom fyra olika påverkansområden för att på så vis långsiktigt...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Spelplanen för svensk industri har förändrats, vilket ESF lyfter fram i denna utlysning. Detta projekt syftar till att adressera dessa förändringar...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Eures-nätverket har funnits sedan 1995 och Sverige har varit del av nätverket sedan 1996. Eures har genom EU-kommissionens beslut om reformering, gått...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Eures-nätverket har funnits sedan 1995 och Sverige har varit del av nätverket sedan 1996. Eures har genom EU-kommissionens beslut om reformering, gått...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet, som bygger på ett samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen och ESF-rådet, syftar till att skapa förutsättningar för en snabb och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet, som bygger på ett samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen och ESF-rådet, syftar till att skapa förutsättningar för en snabb och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Detta projekt ska genomföra ett antal kurser och seminarium för personal i små företag med 1-9 anställda
  Som är eventarrangörer. Under...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Detta projekt innehåller två delar. Del 1 handlar om att skapa en modell för att göra EU-fondsprojekt, där Arbetsförmedlingen är projektägare,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  EVIKOMP är ett stort länsgemensamt projekt som involverar många intressenter, omkring 75 arbetsplatser och 2500 deltagare. Målgruppen är medarbetare...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  ABF, Arbetarnas bildningsförbund, har arbetat med att ge kunskap och bildning till människor som av olika anledning stått långt ifrån makt och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sammanfattning på svenska

  Sjukskrivningarna har under den senaste femårsperioden ökat kraftigt i Värmland, främst inom psykiatriska...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Exportfrämjande integration handlar om att långsiktigt stärka integrationen, tillvarata kompetens och erfarenheter, samt reducera arbetslösheten bland...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  En av de största utmaningarna i Gävleborgs län nu och framöver är länets stora andel av arbetslösa som är födda utanför Europa. Arbetslösheten drabbar...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Målgruppen för projektet är nyanlända unga i åldern 15-24 år. Målet för projektet är att dessa personer i högre utsträckning än idag ska gå vidare...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet FAMN - Folkhögskola som Arena för Metodutveckling med Nyanlända - har som syfte att utarbeta, kvalitetssäkra och sprida metoder och modeller...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Famnas kompetensforum i eHälsa
  Famnas kompetensforum i eHälsa syftar till att skapa ett hållbart arbetsliv med anställningsbarhet för redan...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ska bidra till kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården genom att förkorta tiden till svensk legitimation för...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  En screening av målgruppen nyanländas kompetens skall ske så snart som möjligt i samband med att man skrivs in på Af. Här kommer projektet att bygga...

 • ”Bättre hälsa” från Göteborgs stad Projektets målgrupp är kvinnor och i förekommande fall barn. Forskning visar att när det gäller dialog om hälsa...

 • Projektet kommer att fokusera på att stärka deltagarnas egenmakt på fyra olika områden: samhälle, e-inkludering, hälsa och språk. Inom varje område...

 • FRISK – fattigas rätt i svensk kontext” från Läkare i världen Målet är att deltagande kvinnor och män, pojkar och flickor i målgruppen under...

 • Make sense – Social inkludering för egenmakt för utsatta EU-medborgare i Norrland” från Kommunalförbundet Västernorrland Projektet syftar till att,...

 • Projektets mål är att utbilda och stärka främst romska EU-medborgare som lever i utsatthet samt skapa dialog mellan målgruppen och andra aktörer....

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  På grund av en kraftigt ökad efterfrågan inom svensk film- och TV-produktion råder idag en stor brist på personal i branschen. Arbetslivet utgörs av...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Det råder brist på undersköterskor i många svenska kommuner och så också i kommunerna Askersund, Hallsberg och Kumla. Projektet Fler undersköterskor...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  SKL initierade under 2015 ett utvecklingsarbete i nära samarbete med sex kommuner för att tillvarata kompetensen hos personer med funktionssätt som...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  De framtida kompetensförsörjningsbehoven inom välfärdssektorn kopplas till den potential som finns när rekryteringsbasen breddas. På en inkluderande...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I ett land med stora avstånd har det regionala flygnätet avgörande betydelse för det lokala näringslivet och för kommuninvånarnas möjlighet att ta sig...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt:
  Fokus familjen

  Tidsplan:
  2018-01-01-2020-12-31

  Projektägare:
  Uppsala kommun, arbetsmarknadsavdelningen...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I det förberedande projektet kommer Föreningen Vård- och omsorgscollege (VO-College), som består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I projektet kommer Föreningen Vård- och omsorgscollege (VO-College), som består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, att tillsammans med...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I ett socialt hållbart samhälle är lika rättigheter och möjligheter, minskad diskriminering, ökat arbetsdeltagande, ökad delaktighet och bevarad...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt Framgången ska arbeta för att hitta nya metoder för en effektiv väg fram till självförsörjning för de målgrupper som står allra längst från...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ”Framtid – studiehandledare” syftar till att ge personer med utländsk bakgrund, vilka står långt från arbetsmarkanden, kunskap och förmåga...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Vård- och omsorgscollege genom Region Kronoberg ansöker om medel för projektet Framtid vård och omsorg -Kronoberg. Projektet är ett initiativ som...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet "Framtidens arbetsplats" syftar till att skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom gröna näringar. Målet är att fler ska komma i...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  En av de branscher inom teknikområdet som sannolikt står inför de mer omfattande utmaningarna, såväl när det gäller att attrahera kompetens som att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sammanfattning av projektet på svenska
  Vår ambition är att genom digital kompetensutveckling inom primärvården i Norrtälje TioHundra AB utveckla...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med projektet är att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden genom att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Blekinges arbetsmarknad är mer könssegregerad än övriga rikets och starkt viktad mot industri, tillverkning samt informations- och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Friska Vindar är ett samverkansprojekt som arbetar för friskare arbetsplatser och minskade sjukskrivningar genom tillvaratagande av medarbetarnas...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med projektet är att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för nyanlända med en mer sammansatt problematik genom att utveckla vuxenutbildningen...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med projektet är att underlätta för nyanlända eller långtidsarbetslösa invandrare att kunna dra nytta av sin kompetens och etablera sig på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Fullfölja studier GR ”FSGR” är ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för deltagande skolor att utifrån lokala behov samt med hjälp av...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Furuboda REDO har en fast förankring i metoderna Supported Employment/Supported Education och syftar till att skapa hållbara utbildningskedjor för en...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem, digital rapportering i nationella kvalitetsregister samt olika digitala verktyg...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet Företagsakademin för tillväxt är ett projekt riktat mot små företag med upp till 49 anställda. Företagen ska kompetensutvecklas inom...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Utrikesfödda i Kalmar län har en väldigt låg sysselsättningsgrad, lägre än den genomsnittliga sysselsättningsgraden i riket. För att minska...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt Företagslyftet Väst är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till medarbetare i tillverkningsindustrin. För att kompetensutveckla...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Göteborgs universitet ska, i dialog med ESF-rådet, utarbeta och överlämna (senast 2015-07-30 ) en förstudie med följande innehåll:
  •...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Arbetsförmedlingen har med det snabba och omfattande inflödet av nyanlända ställts inför stora utmaningar.

  Med projektet ”Give and get”...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Ökad digital utveckling i samhället medför större behov av kompetensutveckling och förändrat arbetsinnehåll samt förändrad arbetsorganisation, för att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt GO-DigIT är ett stadengemensamt kompetensutvecklingsprojekt inom digitalisering för medarbetare och chefer inom ÄO/HS och IFO/FH i Göteborgs...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Östra Göinge kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Kristianstad genomfört en ESF-finansierad förstudie med syfte att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  För att kunna nå upp till målet Halland, en stark kunskapsregion har Region Halland i Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 valt att prioritera...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Göteborgsregionens kommunalförbund, GR Utbildning, är projektägare av ESF-projektet GR SAMSYV: Allas ansvar som genomförs under två år med start i...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet GR Samsär avser att skapa jämlika förutsättningar för unga med intellektuell funktionsnedsättning i syfte att underlätta etablering i...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Griffin PlugIn är ett projekt med fokus på att motivera och inspirera unga att återuppta sina studier efter att man hoppat av sin...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Growkomp innehåller tre tydliga inriktningar: strategisk kompetensförsörjning, CSR/Jämställdhet och verksamhetsutveckling/Innovationsförmåga. Med...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektets övergripande syfte är att skapa ett inkluderande arbets- och samhällsliv genom gränsöverskridande samverkan. Det långsiktiga målet är att...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Samtidigt som arbetsmarknaden ser bättre ut än på länge ökar gruppen kvinnor och män som står riktigt långt ifrån arbetsmarknaden eller studier. De...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Huvudsyftet med projektet Göteborg Tillsammansär att få till en effektiv samverkan mellan stat, kommun, individ och organisationer för att bryta...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Förstudien Handledning i förändring handlar om att stärka arbetsgivares kompetens kopplat till handledning och introduktion av studerande och nya...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Hassela Empowerment är en utveckling och en breddning av metoden Hassela Movement, som vi utvecklade under förra projektomgången. Inför kommande...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  En stor andel av Skånes unga i åldrarna 15-24 år står utanför arbetsmarknaden och studier. Anledningen till detta är komplex, och individernas behov...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Vi vill utveckla en metod och modell som gör det möjligt att nå arbetsmarknaden för grupper som i dag i praktiken inte kan få något jobb. Hedemora...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Heja Hälsan 2.0 är en naturlig vidareutveckling av det pågående arbetet inom Heja Hälsan – hållbart arbetsliv. Det övergripande syftet med projektet...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bakgrunden till projektet är ett behov av ett funktionellt digitalt verktyg som kompletterar alla sfi:s kurser och har stödstrukturer så att det kan...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Bakgrund Barn till försörjningsstödstagare och lågutbildade föräldrar löper ökad risk för hälsoproblem, att hamna i långvarig inaktivitet och social...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Hela kedjan till arbete skall bidra till att kvinnor och män får det stöd som behövs från myndigheterna i en strukturerad kedja till arbete....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Kommunförbundet Skåne vill, med hjälp av medel från svenska ESF-rådet/Europeiska Socialfonden driva ett projekt inom programområde 2-utlysningen ”Riv...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ”Hela Vägen” drivs på initiativ av näringslivets aktörer och har för avsikt att förstärka etableringen på arbetsmarknaden bland de individer...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Helikoopter - löser samhällsutmaningar, stärker konkurrensförmågan samt lyfter individerna och de olika kooperativ inom vilka de är sysselsatta, genom...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet HIcube Kompetenta vården verkar mot en bakgrund av utmaningar för framtidens hälso- och sjukvård: ökande antal äldre, stigande kostnader,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet skall arbete med unga 15-24 år som går i årskurs 9 på utvalda pilotskolor, unga som avbrutit gymnasiet och är aktuella hos...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Hållbar etablering ska underlätta inträdet på arbetsmarknaden för nyanlända personer med kort utbildningsbakgrund genom att jobba holistiskt...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Hållbar kompetens i Halland är en fortsättning på Kompetens Destination Halland som Region Halland har drivit under snart 3 år. Hållbar kompetens i...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  En nationell förstudie som syftar till att främja nyanländas och personer i jobb och utvecklingsgarantin väg till anställning i de gröna...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet vänder sig till företag i motorbranschen i Stockholms län som är en bransch som står inför stora utmaningar, så som bristen på kvalificerad...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet analyserar arbetskrafts- och kompetensbehovet i primärproduktionen och livsmedelsindustrin för att finna svar på hur arbetskraftsförsörjning...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Avser upphandlat projekt se avtal

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt hållbart arbetsliv fokuserar på att främja hälsa och förebygga ohälsa i Sundsvalls kommunkoncern genom kompetensutveckling och omfattar både...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Mot bakgrund av de demografiska utmaningarna Mellersta Norrland står inför och de höga sjuktalen i Sundsvalls kommun, är målet att Sundsvalls kommun...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Ragunda kommun står de kommande åren inför stora pensionsavgångar. Detta i kombination med en väldigt segregerad arbetsmarknad och låg...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I projektet Hållbart Arbetsliv i Skaraborg kraftsamlar akademi och offentlig sektor för att förebygga psykisk ohälsa för anställda i Vård- och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Kommunernas LSS-verksamheter likt vård- och omsorgsverksamheter står inför utmaningar kring kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Samtidigt som...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Genom projektet vill vi pröva olika kompetensutvecklande insatser till olika målgrupper i Järfällas och Nynäshamns kommun. De planerade insatserna ska...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  För att de som nu kommer till Sverige ska kunna nå sin fulla potential är en god hälsa grundläggande. Nyanlända har rätt till etableringsinsatser...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Jämtlands län har landets högsta sjukpenningtal. Båda könen har höga och ökande sjukpenningtal men talen är särskilt höga för kvinnor som ligger drygt...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bakgrunden till HälsoGReppet är en sedan 2010 stigande sjukskrivningsnivå inom kvinnodominerade verksamheter i Göteborgsregionens medlemskommuner....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet syftar till att utveckla metoder och arbetssätt som på ett varaktigt sätt bidrar till att förkorta den tid det tar för nyanlända att komma...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Åren 2011 till 2013 ingick Eskilstuna kommun tillsammans med 31 andra kommuner i en försöksverksamhet finansierad av Socialstyrelsen....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Utanförskapet för gruppen med Aktivitetsersättning är stor. Inlåsningseffekten av att ha aktivitetsersättning är tydlig. Många inom målgruppen saknar...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  En av de viktigaste faktorerna för ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden är utbildning. Det finns ett tydligt samband - ju kortare...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Den värmländska industrins framtid hotas av bristen på yrkesutbildade medarbetare. Det antal elever som årligen utexamineras från gymnasiets...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Svensk industri står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Den tekniska och digitala utvecklingen går mycket snabbt och vilket...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet "INitiativet Lund - Egenmakt och Återbruk genom Arbetsintegrerande Socialt Företagande" riktar sig till personer med utrikes bakgrund som...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet syftar till att övergripande inom kommunen skärpa och fördjupa olika målgruppers kompetens, såsom pedagogernas, ungdomshandläggarnas...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Inkluderande rehabilitering bygger på förstudien med samma namn. Projektet genomförs av de sex samordningsförbund som verkar i Göteborg, Mölndal,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Bakgrund
  Under de senaste åren har vi sett en snabbt växande kompetensbrist inom vård- och omsorgssektorn i kombination med det snabbt växande...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet består av tre delar med olika utföranden och olika fokusområden.

  • Den första delen består av att vi ska uppdatera en redan...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Region Uppsala, Västerås Stad, Uppsala kommun har i det här projektet gått samman för att möta den stora utmaning vi alla står inför. Både Västerås...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  "Insteget" är ett projekt som fokuseras kring basal social rehabilitering eller träning som ett första steg innan deltagarna är redo för att kunna ta...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Integration Halland planeras starta med en analys- och planeringsfas under perioden 2015-09-01 – 2015-12-31. Genomförandefasen sträcker...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet syftar till att underlätta för nyanlända män och kvinnor i åldern 25-64 år i Jämtlands län att komma närmare arbetsmarknaden eller etablera...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Språkpraktik i omsorgen går ut på att skapa en metod för att med det svenska språket som verktyg praktisera inom vissa av Region Gotlands...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet ska kompetensutveckla personal inom kommunal verksamhet med målet att med en kunskapshöjning få en bättre samverkan och grundkunskap i...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet ska utbilda 25 personer till utbildningsledare för hälsoskolor och 600 personer i kultur- och normförståelse. Deltagarna är anställda från...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet InVux skapar jämlika förutsättningar för unga i behov av stöd för att fullfölja sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet InVäst, integration Västsverige syftar till att stärka mottagarorganisationers kompetens i mottagandet av nyanlända, så att medarbetare...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Genom att använda metoden IPS, individual placement and support, redan under behandlingsfasen i specialistpsykiatrin vill projektet visa att betydligt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Tretton folkhögskolor i Norr- och Västerbotten samarbetar för att skapa utbildningar för människor som lever under begränsande villkor. Det kan bero...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet JagKan riktar sig till långtidsarbetslösa invånare. För en del av målgruppen kan psykisk ohälsa eller annan problematik utgöra ett hinder...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Andelen ungdomar i östra Mellansverige (ÖMS) som inte fullföljde sin gymnasieutbildning inom fyra år ligger på ca 24 procent. Det är genomgående fler...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  För att personalen i skolan skall ha möjlighet att stötta de elever som är på väg att hoppa av eller som riskerar att gå ut gymnasiet med...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Jobb i sikte projektet kommer genom vägledning, samtal och studieplanering ta sikte på en hållbar lösning för ungdomar mellan 16 och 24 år. Särskild...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt JobbMatchen omfattar Norrbotten och Västerbottens län. Vi vill sammanföra de positiva erfarenheterna från olika tidigare genomförda projekt i...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektets mål är att jobba fram en metod som erbjuder de utrikesfödda kvinnliga deltagarna en process som är ett helhetsgrepp i hur de ska kunna...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Projekt Jobbtorget 2.0 arbetar med att sänka ungdomsarbetslösheten som är fortsatt hög i Helsingborg och för närvarande ligger en bra bit över...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Join 2.0 vill arbeta för att inkludera alla invånare i arbetsför ålder i Gislaveds kommun på arbetsmarknaden och i samhället. Utifrån statistik från...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I projektet Jämfald i skogen kommer Skogsstyrelsen granska och reflektera över den stereotypa bilden av yrkesverksamma inom skoglig sektor. I och med...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Integrationsprojekt: Matchning och individuellt stöd med jämställdhetsintegrering
  Detta projekt syftar till att öka nyanlända migranters...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet syftar till att bidra till en mindre könssegregerad arbetsmarknad och en ökad jämställdhet i de deltagande organisationerna. Projektet ska...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Cela har i samarbete med näringslivsenheten och enheten för arbetsmarknad och integration under 2014 genomfört en förstudie med namnet ”Kaoskompaniet”...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Strömsunds kommun har för avsikt att genom projektet genomföra en utbildningsinsats möjlig på individnivå på ett unikt sätt. Det arbetet kommer att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Syftet med projektet Kick Off är att öka kunskapen om hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas. Detta...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Med anledning av ett ökat mottagande av asylsökande och nyanlända, inklusive ensamkommande barn i kommunerna i Nordöstra Skåne och Älmhult i Småland,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt KISA övergripande syfte är att utveckla nya modeller och metoder för att effektivisera nyanländas etablering i arbetslivet. Utrikes födda...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Andelen arbetslösa utrikesfödda män och kvinnor är för hög i Mellersta Norrland. Så mycket som 33% står utan arbete. Samtidigt råder det stor brist på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Bakgrund
  Sedan flera år tillbaka pågår ett strukturerat samarbete inom Gävleborgs län för att hitta framgångsrika strategier för att klara det...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt Klara kommer att ta fram och implementera en väl fungerande modell för inkludering och delaktighet av kvinnor med utländsk bakgrund vars...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet avser klusterutvärdering av ESF-rådets utlysning av projektmedel i region Sydsverige avseende Kompetens- och verksamhetsutveckling för hälsa...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Klusterutvärdering 2017/00063 för utlysningarna 2015/00984 och 2016/00323 enligt Svenska ESF-rådets ramavtal för utvärdering 2015/00059.

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Strategirådet har fått i uppdrag att utvärdera fyra socialfondsprojekt inom ramen för utlysningen Unga i mobilitet inom Socialfondens programområde 2...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Klusterutvärderingen är ett upphandlat projekt med syfte att koordinera utvärderingarna hos de fem projekt som beviljats inom utlysningarna "Hållbar...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet är ett samverkansprojekt mellan försörjningsstödet och arbetsmarknadsavdelningen i Jönköping kommun. Syfte med projektet är att 160...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Både Skåne och Kalmar län har länge haft en låg sysselsättningsgrad och samtidigt finns det en tydlig efterfrågan på arbetsmarknaden inom olika...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Inom etableringsuppdragets målgrupp är det framförallt kvinnorna och personer med lägre utbildningsbakgrund som har svårigheter att etablera sig på...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Kommunal vill tillsammans med de medverkande samverkansaktörerna skapa möjligheter till vardaglig kompetensutveckling för anställda inom branschen...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Idrottsrörelsen erbjuder genom sina föreningar glädje, gemenskap, delaktighet, vilket skapar mycket stora möjligheter till integrering. En meningsfull...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Kompetens Destination Halland är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till besöksnäringsföretagen i regionen. Syftet är att höja kompetensen...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Träindustrin i Småland står inför stora utmaningar och behöver börja arbeta strategiskt med sin långsiktiga kompetensförsörjning. Branschen har en låg...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Piteå kommun kommer att vara projektägare och projektet kommer att genomföras i samarbete med Älvsbyn, Arvidsjaur och Skellefteå.
  Arbetslösheten...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Trygghetsfonden TSL (TSL) är omställningsorganisationen för kollektivanställda arbetare inom företag i det privata näringslivet baserat på den...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Med en allt snabbare omställningstakt orsakade av både konjunkturella och strukturella skäl är omställningsförmågan avgörande på både samhälls-,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Kommunerna upplever en särskild utmaning med det ökade mottagandet av asylsökande och nyanlända barn och ungdomar inom skola och boende. Detta är två...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Kompetens i Kronoberg är initierat av nätverket för kommunernas näringslivschefer vilket samordnas av Region Kronoberg. Frågan om kompetensförsörjning...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bristande kompetensförsörjning är ett stort problem idag inom måltidsverksamheten och ett hot mot en förutspådd stark framtida tillväxt. Både för...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Många av företagen inom hästbranschen är små vilket innebär att kompetensutvecklingsfrågan är en stor utmaning. Att kombinera driften av verksamheten...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Det sägs att det regnar kompetens över Sverige just nu då vi tar emot många utrikesfödda. Samtidigt står kommuner och näringslivet inför stora...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Våra organisationer ställs i samband med det höga mottagandet av asylsökande och nyanlända inför utmaningar i integrationen. Integrationen innebär...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Det finns i Stockholmsregionen behov av att utveckla ett regionalt arbetssätt för att säkerställa att det fortsatt finns utbildningar för vuxna som...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Företagarna tillsammans med IUC avser att kartlägga arbetsgivares faktiska behov av kompetensförsörjning, det faktiska utbudet av...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Sammanfattning av projektet Kompetensbyrån 2.0 för socialt företagande i Dalarna
  Kompetensbyrån 2.0 är en fortsättning och vidareutveckling av...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet Kompetenscenter Idéburna Malmö drivs av MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) med 244 medlemsföreningar i Malmö. MIP vill öka...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Förskolan har, och kommer framöver att ha, ett stort behov av personal med de kvalifikationer som krävs för att arbeta med barn i förskolan. I GR:s...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Bakgrund
  Älmhults kommun riskerar att få en situation där en där en hel samhällsgrupp hamnar i utanförskap och arbetslöshet samtidigt som...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet ska kompetensutveckla solo- och mikroföretagare inom mat- och besöksnäring och deras personal i företagarutbildningar kopplat till deras...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Digitaliseringen medför en stor utmaning för handeln. För att klara den omställning och strukturomvanling som branschens företag och anställda står...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Hos många industriella SME finns idag inget entydigt angreppssätt av kompetensförsörjningen. Ofta saknas strategier för att hantera frågan, vilket...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Den goda arbetsmarknaden i Övre Norrland, med en låg andel arbetslösa påverkar rekryteringen av personliga assistenter. I absoluta tal är vård- och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Arbetsförmedlingen planerar med stöd av medfinansiering från Europeiska Socialfonden (ESF), och tillsammans med samverkansparter från näringslivet,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Kompetensnavet ska medverka till att regionens tillverkande industri stärker anställda kvinnors och mäns kompetens och möjligheter på arbetsmarknaden...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Piteå kommun startade sin flyktingmottagning 2006 och hade då en anställd. Sedan dess har verksamheten växt och idag har man ca 88 anställda av vilka...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  De gröna näringarna och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för Kalmar län men det behövs utveckling och nytänkande för att kunna växa...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Region Sörmland har, som regionalt tillväxtansvarig, stor vana av att driva regionala utvecklingsprocesser i länet vi såväl kompetensplattformen och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet Kompetenssäkrad industri är baserat på bl a validering av produktionspersonal och ska också ge en kompetensutveckling för ledare att kunna...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet syftar till att stärka de enskilda individerna så väl som verksamheten som helhet genom en ökad öppenhet och större kunskap kring bemötande,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Trots goda konjunkturer och efterfrågan på arbetskraft har grupper som utlandsfödda, funktionshindrade, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  En metod framtagen genom en ESF-förstudie 2014 skall testas på 150 deltagare i ett genomförande i form av individuella insatspaket. Metoden är baserad...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Stora grupper nyanlända i Linköpings kommun söker sig till socialförvaltningen när tiden i etableringen är över och många fastnar i försörjningsstöd....

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I KOSTA-projektet, KOmpetensutveckling för Säkerhet i yrket, Trivsel och Attraktivitet i vård och omsorg genom fokus på teamsamverkan, personcentrerad...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  En god folkhälsa är en nödvändig - men underskattad - förutsättning för social och ekonomisk utveckling. Hälsobranschen har potential att kunna...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Södertälje kommuns äldreomsorg vill fortsätta att utveckla och effektivisera Kravmärkt Yrkesrolls metod för rekrytering – handledning- validering-...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med vårt projekt är att hitta vägar att närma sig arbetsmarknaden för dem som står allra längst ifrån på grund av missbruk/psykisk...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Krysspejling är ett projekt som adresserar behovet av nya lösningar för de stora och växande grupper i samhället (hemmasittare mm) som riskerar hamna...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) kombinerar på ett marknadsmässigt sätt produktion av varor och tjänster med uppgiften att, genom arbete och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  KUL 3.0 syftar till att stärka konkurrenskraften hos befintliga företag och individer genom ökad kompetens i hållbart företagande och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Kulturens Kompetensförsörjning är en nationell förstudie inom temat Kompetensutveckling med särskilt fokus på omställning och rörlighet. Studiens...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  KUNSKAP ÄGER - Räddningstjänsten inkluderar! - Ett kompetensprojekt om diskriminering i Räddningstjänsten Halmstads regi

  Nationella och...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet "Rådgivning Smart Agri" ska stärka kompetensen och förmågan hos drygt 100 kvinnor och män som verkar som rådgivare inom lantbruket, så att...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Kvinna in i Sverige riktar sig mot att förbättra möjligheterna för utrikes födda kvinnor att närma sig arbetsmarknaden eller studier. I...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  SAMMANFATTNING AV PROJEKTET
  Projektets initieringsfas har inletts med genomförandet av en förstudie. Denna visar att den service man får som...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt LEVEL UP Västra Skaraborg skall rikta sig till unga vuxna mellan 16 till 29 år som är långtidsarbetslösa (mer än 12 månader), unga med...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt LIKES sänker trösklarna till arbete i Södermanlands län där arbetslösheten är bland det största i landet. Det är framför allt personer med...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sverige tog under 2015 och 2016 emot en stor andel ensamkommande barn och kommunerna Lomma, Burlöv och Staffanstorp har identifierat ett gemensamt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  (Från och med 2019 har alla rikets landsting blivit regioner i och med att de tagit över det regionala utvecklingsuppdraget som regleras i en särskild...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Bakgrunden till ESF-ansökan Projekt Ljungnäsvillan är att implementera och utveckla en metod för arbetsprövning och kompetensutveckling i en miljö för...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  ”Lobben” är ett ungdomspraktikprojekt som vill ”lobba över” det negativa snacket om ungdomsarbetslösheten och i stället se möjligheterna. Genom att ge...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Leia företagshotell har stor erfarenhet från genusdrivna projekt. De har bland annat tidigare drivit företagsfrämjande projekt för invandrade kvinnor....

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Akademi Norr är ett kommunalförbund, en gränsöverskridande samverkan mellan 13 kommuner i fyra län. Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbottens län,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Med anledning av ett ökat mottagande av ensamkommande barn i kommunerna i Nordöstra Skåne, så förutsätter detta nya pedagogiska förhållningssätt i det...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Arbetsförmedlingen tillsammans med Luleå kommun bedriver ESF-finansierade projekt tillsammans. Ett av dessa har fokus på att snabbt få ut deltagarna...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Utifrån den demografiska utvecklingen kommer det att uppstå stora rekryteringsbehov inom många branscher de närmaste åren. Den bransch som utpekas...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bakgrunden till projektet är den kompetensförsörjningsbrist som finns idag samtidigt som stora grupper inte kommer in på arbetsmarknaden. Det finns...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Livslångt lärande Gnosjöregionen syftar till att skapa samverkansstrukturer och arbetsmodeller för livslångt lärande i små och medelstora företag inom...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Lärandets torg Hammarkullen syftar till att skapa en ökad och långsiktig samverkan på Hammarkulletorget mellan utbildningsanordnare, Arbetsförmedling,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet syftar till att i Örebro län utveckla en lärlingsutbildning för vuxna med lindrig utvecklingsstörning. De utbildningar som idag erbjuds är...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Vi vill öka antalet unga vuxna som vi kan erbjuda chansen att få gå en företagsförlagd utbildning. Det som är unikt med utbildningen är den stora...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet syftar till att öka kunskapen om studie- och yrkesvägledning för personal som arbetar i skolan. Det är organiserat som ett regionprojekt där...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Solo- och mikroföretag utgör en växande del av de arbetstillfällen som finns idag såväl som de nya arbetstillfällen som tillskapas i Östra...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  MALMÖKRAFTEN 2.0 betyder att Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne tar ett rejält krafttag...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  RUFS 2010 har slagit fast att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa 2030. För att uppnå detta mål krävs en del...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  I projektet MARY - Sammanhang och Egenmakt samverkar tre församlingar i Luleå Stift för att tillsammans utveckla och sprida metoden MARY som ett...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Målet med projektet från ME.s sida är att vi med detta projekt ska kunna
  Öka kvalitén på utbildningen och därmed få fler kvalificerade...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Tornedalens Folkhögskola, Övertorneå kommun och arbetsförmedlingen vill stötta nya metoder som innebär att personer som är långtidsarbetslösa...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  FC Rosengård är en fotbollsförening som sedan 2003 har drivit olika sociala verksamheter inriktade mot integration, utbildning och arbetsmarknad....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Värmland står inför många utmaningar och möjligheter i och med det stora flyktingmottagandet de senaste åren och Arbetsförmedlingens prognoser visar...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Regionerna Skåne och Blekinge har länge haft en låg sysselsättningsgrad och nyligen haft stor inflyttning av flyktingar, samtidigt som många...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Matchning Kronoberg är en strategisk samverkan som syftar till att samla relevanta offentliga aktörer för att skapa bättre förutsättningar för...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bakgrunden till projektet är problemet med kompetensförsörjningen inom den offentliga måltidsbranschen på både kort och lång sikt. På grund av för få...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Under 2005 utvecklades ett unikt kurskoncept vid Socialhögskolan i Lund genom ett EQUAL-samarbete (ESF). Konceptet gick ut på att marginaliserade och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Detta är ett metodutvecklande projekt som syftar till att på ett holistiskt sätt stärka unga care leavers (16-23 år), som nyligen har lämnat, eller...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Under 2017 fattade riksdagen beslut om en livsmedelsstrategi som pekar ut riktningen för den svenska livsmedelspolitiken fram till 2030. Det...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Mer Mat - Fler Jobb
  Är en fortsättning förstudien på Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning som genomförts av Arbetsförmedlingen och LRF...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Modig – Mer Omsorg med DIGital teknik är ett samverkansprojekt mellan 8 kommuner i GR-området som gemensamt önskar stärka den digitala kompetensen hos...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Många utrikes födda har kort eller mycket kort utbildningsbakgrund, vilket bland annat ställer delvis nya och ökade krav på validering. I vissa...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Fem samordningsförbund i Stockholms län med elva medlemskommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting, söker medel för...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  MIA Vidare ska utveckla samverkan, arbeta med individbaserade metoder, utbilda och öka medvetenheten om hur olika kompetenser på Försäkringskassan,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Det finns ett antal utmaningar och möjligheter när det gäller långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män inom arbetsmarknaden för gröna näringar...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med projektet MIKO PO2 är att skapa en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad, där helt nya personalgrupper introduceras i de...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet ”MILSA utbildningsplattform” ska utveckla, genomföra och utvärdera en nationell webbaserad utbildningsplattform för samhälls- och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Sammanfattning
  Regionen Östra Mellansverige står inför stora utmaningar de närmaste åren, för att ta hand om alla nyanlända ungdomar i länen....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Högkonjunkturen i vår omvärld har i kombination med de insatser Blekinges aktörer gjort i kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten inneburit att många...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  MINDSET
  Ungdomarna i utanförskapsområdena Charlottesborg och Gamlegården ska få stöd i att nå arbete eller studier samt delaktighet i samhället...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Vår utgångspunkt för denna ansökan är att det i dagsläget tar många år innan nyanlända människor hittar arbete. Ambitionen är att hitta metoder och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Mobile You är ett projekt för att främja ungdomars mobilitet. Målgruppen utgörs av resurssvaga unga vuxna som annars inte hade genomfört en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Regionen står inför stora utmaningar när det gäller kompetens och framtida generationsväxlingar inom arbetslivet.Vi har inte råd att ta inte ta...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ska utveckla och testa en utbildningsmetodik för att hjälpa utsatta grupper till en starkare självkänsla, ny kunskap och ökade nätverk....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet kommer att med erfarenhet ifrån Plug In arbeta vidare med motiverande och coachande insatser till målgruppen - elever som är i riskzonen att...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Ungas etablering på arbetsmarknaden har under många år engagerat många. Arbetslösheten bland unga mellan 16-29 år är fortfarande högre än bland övriga...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet har som övergripande mål att skapa långsiktiga regionala stödstrukturer i syfte att stärka utbildningskvaliteten inom de fordonstekniska...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  MOVE är ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till gruppen nyanlända och långtidsarbetslösa. Projektet tar avstamp i Filipstads kommuns...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Detta projekt fokuserar på att ge hållbara redskap för stöd till kvinnor och män i åldern 18-30 år som saknar egen försörjning. Projektets målgrupp...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt Moving On syftar till att ungdomar i åldern 15-24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och som bor i socialt utsatta områden i Halmstad...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Ett samverkansprojekt mellan kommunala och statliga aktörer för att utveckla och kvalitetssäkra sjukskrivnas återgång till arbete eller studier. Fokus...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med projektet är att utveckla samverkan mellan myndigheter kring individer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Hylte kommun,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Med projektet Möten i Mångfald vill Medlefors folkhögskola och Arbetsförmedlingen, i samverkan med flera aktörer inom offentlig, privat och idéburen...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  NANA, Nyanlända akademiker närmare arbetsmarknaden, är ett samverkansprojekt med kommunerna i Skåne Nordost, i bred samverkan med bl. a....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Utvecklingen av långtidsarbetslösheten i Marknadsområdena Norra och Södra Mälardalen/Östergötland har under senaste åren ökat. Trots en period av...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Norma - se kompetensen är ett projekt som på lång sikt ska bidra till strukturella förändringar bland samverkande gotländska arbetsgivare vad det...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Sverige har sedan 2004 stadigt ökat. Bara under 2015 har närmare 14.000 barn och unga...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  I projektet Nyanländ Drivkraft vill vi arbeta med att stärka möjligheterna för nyanlända med någon form av uppehållstillstånd att komma in på den...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett gemensamt ansvar för att se till att nyanlända inom etableringsuppdraget får den rehabilitering de...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet ska arbeta med tre inriktningar och metodisk fokusera på insatser som bidrar till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Sammanfattning

  Idag sker mottagandet av nyanlända barn och ungdomar i Stockholm i skilda verksamheter och på olika sätt till grundskolan...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Svenljunga och Tranemo kommun är små kommuner som tagit emot ett stort antal nyanlända de senaste åren. Kommunerna har idag inte samma förutsättningar...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Närverket är ett projekt för att förebygga avhopp från skola och att trygga en återgång till ordinarie utbildning om avhopp redan skett. Genom en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Nästa steg syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknden för unga 15-24 år i Skellefteå genom användandet av Supported employment...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet har framtagits i en delaktighetsprocess inom ramen för Svenska kyrkan av 11 församlingar i Lunds Stift. Ett unikt samarbete med fokus på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med projektet är att ta fram metoder/arbetsformer som hjälper unga 15-24 år att komma i arbete, till utbildning eller att komma närmare...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Integrationsprojektet RSFI vid vuxenutbildningen i Hässleholm har under snart tre år arbetat med att utveckla en sammanhållen metod för att möta...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt där den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen står i centrum. Projektet riktar sig i...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  PARADIGM vill stödja personer med särskilt behov av stöd för att nå arbetsmarknaden eller studier, främst unga vuxna med eller utan...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  PEAK innebär ungas Påverkan och Egenmakt genom Aktiv Kraftsamling. Projektets övergripande syfte är att motverka unga kvinnors och mäns utanförskap,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sammanfattning
  De arbetsförhållanden under vilka vi verkar blir allt viktigare när behovet av kompetenta medarbetare ökar. För att vara en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  ABF, Arbetarnas bildningsförbund, ska i det här projektet samarbeta med en av våra stiftare LO, några av LO-förbunden såsom IF-Metall, Svenska...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  ESF-projektet “Personal Integrationskompetens”, förkortat PIK, syftar till att höja kompetensen kring mottagande av nyanlända och asylsökande.

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Partnerskap för inkluderande arbetsliv, PIA, kommer att drivas av ett brett partnerskap mellan organisationer och företag inom civilsamhälle/den...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  ”Jag gick i lite olika insatser men sedan iddes jag inte. En ringde en gång, jag svarade inte. Har inte hört något mer sedan.” Pojke 19 år (OBS,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Plattformen - Ung styrka Falköpings syfte är att utveckla en arbetsmetod för att komma till rätta med ett identifierat problem att unga kvinnor och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Plug In 2.0 vill fortsätta att utveckla framgångsrika strategier för att minska tidiga skolavbrott i Sverige. Utifrån tidigare erfarenheter kan det...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Plugga klart 1 är ett regionalt projekt tillsammans med gymnasieskolor och högstadieskolor (cirka 25) i Dalarna. Syftet är att förebygga skolavhopp...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Plugga klart 2 är ett regionalt projekt tillsammans med gymnasieskolorna och några högstadieskolor i Dalarna. Syftet är att minska och förebygga...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  POINT - Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans underlättar övergång till arbete för kvinnor och män, i Sjuhärad, som står särskilt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Andelen arbetslösa i grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden stiger. Bland dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  450 kvinnor och män kommer att delta i kompetensutvecklingsinsatser för att öka psykisk hälsa och hållbart arbetsliv i Sjuhärad.

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Kompetensutvecklingsinsatser som tillsammans verkar för att skapa hälsofrämjande hållbara arbetsplatser i Sjuhärad och underlättar för offentliga...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Dagens komplexa situation där arbetsgivare kontaktas av en mängd olika aktörer som efterfrågar praktikplatser med olika syften är inte gynnsamt varken...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Syftet med ”Prio Landskrona” är att deltagarna med hjälp av olika spår ska komma till utbildning, arbete, praktik eller utveckling. Det vill säga att...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  PRIORI är ett pilotprojekt mellan offentlig sektor, social ekonomi och näringslivet för att testa nya innovativa metoder i ett partnerskap som inte...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet, PRIS, mål är att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt prao-arbete som ökar likvärdigheten, valkompetensen och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Aktivitetsersättning är en tidbegränsad ersättning till unga vuxna med långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Förutom att ge ekonomisk trygghet är tanken...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Jämtlands län har sjuktal som vida överstiger landet i övrigt. Kvinnors sjukfrånvaro är särskilt hög men även männen ligger klart över riket. I vilken...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet bedrivs av Samordningsförbundet Göteborg Nordost vilket är en gemensam organisering mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, region och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt Plus ska underlätta för vår målgrupp som idag står utanför arbetsmarknaden att träda in på den eller närma sig den. Projektet kommer också...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Genom områdesbaserat arbete i de segregerade stadsdelarna Fredriksdal, Dalhem och Drottninghög (Nordöstra staden) är Projekt Rekryteras mål att fler...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet har för avsikt att höja grundkunskapen hos personliga assistenter och personal inom ”äldreomsorgen” på socialförvaltningen i Kiruna kommun....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt Studio Ludum är en pilotstudie som vänder sig till spel- och spelkulturintresserade unga kvinnor och män (15-24 år) som varken arbetar eller...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Upphandling projektstöd public360 2015/00584 Småland och Öarna

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Upphandling projektstöd public360 2015/00584 för
  Norra Mellansverige
  Mellersta Norrland
  Övre Norrland
  Östra Mellansverige

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I projektet Psykisk hälsa Arbetsliv kompetensutvecklar projektägaren Solkraft nyckelpersoner och chefer i syfte att minska ohälsan på utsatta...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  I Sjuhäradsområdet finns skillnader mellan små och stora kommuners demografi och arbetsmarknad men gemensamt för hela området är att kvinnor och män...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar är ett område som visat sig vara bristfälligt. I både nationella och lokala rapporter har...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Statistiken visar att det finns en arbetspotential bland utlandsfödda värmlänningar som inte utnyttjas idag. I Värmlands län är liksom på nationell...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  ”Raka vägen – från skola till arbete” ökar samverkan och stärker kopplingen mellan gymnasial yrkesutbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Reach ska stärka unga utrikes födda kvinnors och mäns förutsättningar, förmåga och motivation till att påbörja eller återgå till utbildning...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Bakgrund
  Vägledningscentrum (VLC) startade 2010 i Malmö stad med uppdraget att erbjuda professionell, neutral och obunden studie- och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Den gröna ekonomin lyfts fram som en växande arbetsmarknad med potential att inkludera människor som idag står utanför arbetsmarknaden på såväl...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Kompletteras

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt Respondere är ett samverkansprojekt mellan tre samordningsförbund som tillsammans med försäkringskassan och arbetsförmedlingen utgår från tre...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  En grupp som idag står långt ifrån arbetsmarknaden är romer. Genom århundraden av diskriminering och utanförskap syns idag ett tydligt mönster av...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Föreliggande ansökan rör ett genomförandeprojekt riktat till migranter som nyligen påbörjat sin etableringsprocess inom ramen för Arbetsförmedlingens...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I Robertsfors kommun har vi höga och ökande sjuktal, folkhälsofaktorer som bidrar till lägre medellivslängd, ökad ohälsa samt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt Räkna med mig! avser att pröva och utveckla en ny och innovativ modell för kompetensutveckling som riktar sig till de kvinnor och män som till...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Smålandsregionen står inför stora yrkesavgångar till och med 2019 i samband med en brist på generell baskompetens. Kalmar län brottas samtidigt med en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Tre samordningsförbund, Samordningsförbundet Stockholms stad, Samordningsförbundet Sollentuna Upplands Väsby och Sigtuna samt Samordningsförbundet...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  S2W - KUNSKAPSPLATTFORM NEETs

  Projektet är en del av flaggskeppet ”School to Work” (S2W), inom EUs strategi för Östersjöregionen (EUSBSR),...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Våra kommuner, Arjeplog, Arvidsjaur, Malå och Sorsele, har under senare år tagit emot ett stort antal
  flyktingar likväl som andra invandrare med...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Projektet ”Samlad Kraft för Ånges framtid” syftar till att skapa en fungerande samverkansorganisation där alla inblandade aktörer arbetar tillsammans...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektidén består i att genom myndighetsgemensamma plattformar fördjupa samverkan för att unga vuxna kvinnor och män med funktionsnedsättningar...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Målgruppen för projektet är individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Deltagare som kommer till projektet ska som första insats få en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  MINE:s erfarenhet visar att det är svårt att som utrikesfödd etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsplatskulturen som råder på många arbetsplatser...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Vi ser idag behov av att ytterligare förstärka den samverkan/samordning som krävs mellan både offentlig och privat sektor för att ta fram arbetssätt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Vi vill satsa på ett projekt som ger de som är i ett utanförskap och långvarigt bidragsberoende möjlighet att skaffa sig en utbildning, arbete eller...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Brist på samordnade insatser kring elever med hög skolfrånvaro ökar risken för ett framtida utanförskap. Detta projekt ska utveckla och pröva...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med projektet är att förstärka de individanpassade insatserna för målgruppen. Projektet skall arbeta för att öka målgruppens egen aktivitet och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Samverkan mot utanförskap

  Målet är att kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet är att genom samverkan mellan idéburen och offentlig sektor, stödja individer med sammansatt problematik att komma närmare arbetsmarknaden, och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Norrbotten har ett behov av cirka 51 000 anställningar till och med år 2030. En betydande del i utmaningen att lyckas rekrytera är att vi tillvaratar...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet bygger på tidigare kunskapsuppbyggnad kring psykisk ohälsa i skolan och för tidiga avhopp. Med hjälp av transnationellt utbyte bygger...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Detta transnationella projekt syftar till att bygga upp en kunskapsbas och nätverk kring psykosociala problem bland unga 18-30 år som varken studerar...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Sfi: Klara, färdiga, gå! är ett projekt i tre steg som har som huvudmål att hjälpa nyanlända personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  '

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  SIA-modellen är ett framgångsrikt koncept som Furuboda Arbetsmarknad har utvecklat med stöd från Arvsfonden och i samarbete med Malmö högskola....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Målgruppen för projektet är nyanlända personer som är deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsuppdag med yrkeskunskaper som är efterfrågade på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  SIKT- Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  I slutet av februari 2015 var, enligt Arbetsförmedlingen, cirka 386 000 personer öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd, vilket i...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I Blekinge har kommuner och regionala aktörer gjort en kraftsamling för att genomföra projekt som bidrar till att nå de regionala, nationella och EU:s...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Med kartläggningen "Hållbar Industri" som underlag vill vi tillgodose de kompetensutvecklingsbehov som framkom i denna bland företag i Kalmar län.

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Matchningen är en nyckelfaktor för en stark arbetsmarknad och konkurrenskraftiga företag. De fem regionalt utvecklingsansvariga (RUA), tillika...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Industriföretagen är under hård press för att hävda sig i en internationell konkurrens. Regeringens industristrategi – Smart industri – identifierar...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet Smart industrikompetens 2.0 ska stötta 15 företag med de två tydliga gap som finns hos små och medelstora industriföretag. Det ena är att...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt Smart Kompetens syftar till att stärka kompetensen hos anställda inom industriföretag i Östra Mellansverige samt bidra till att öka deltagande...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  SMILE, en arbetsmodell som ger strategiskt handledarskap genom ett jämställdhetsintegrerat synsätt .
  Arbetsliv, kommun och högskola i...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Med bakgrund i tidigare projekt “Ett rikare liv" (2013/3030026) och från goda resultat från Folkuniversitetet i Jönköpings projekt "Trygg Start till...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Tornedalens Folkhögskola och Övertorneå kommun vill genom sina tidigare erfarenheter och kunskaper ta ett steg till i arbetet med att stötta människor...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Det här projektet syftar till att stärka kompetensen om diskrimineringsgrunderna och hur dessa påverkar människors möjligheter till arbete, hälsa och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Software Development Academy: Intensivutbildning för nyanlända inom IT-utveckling

  Bakgrund
  Bristen på IT-utvecklare är en stor...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  SPACE, a Swedish Project for internship Abroad – in Cooperation with Europe

  (Tidsperioden önskas påbörjas 2015-11-01 och pågå till...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Förstudieprojektet kommer att utreda och skapa underlag för att utveckla ett genomförandeprojekt där spel, spelteknik och spelkultur är del av metoden...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  SPIRA - Samordnande Plattform som arbetar för Integration och Rehabilitering genom Arbete i arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

  För...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  För att stärka utrikesfödda vårdbiträdens och undersköterskors positioner på arbetsmarknaden planerar Eskilstuna och Nyköpings kommuner att...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Språka i Samverkan är ett tvärsektoriellt initiativ som vänder sig till gruppen nyanlända med sammansatt problematik som står långt från...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I Uppsala län har behovsanalysen bland arbetsgivarna inom vård- och omsorg visat på ett rekryteringsbehov av 7 500 personer med gymnasiekompetens...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet erbjuder kompetenshöjning för anställda inom vård och omsorgsyrken och förskola I Stockholms stad.. Genom en så kallad jobbrotation ska...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet, som ägs av samordningsförbundet RAR i Sörmland i samarbete med SFI-enheterna i Eskilstuna och Katrineholms kommuner, handlar om att ge...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Startskottet riktar sig mot människor med psykisk ohälsa. Projektet utvecklar metod och organisation för att sänka trösklarna in i samhället för...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Teknikcollege är ett nationellt koncept där företag, kommuner och utbildningsanordnare samverkar för att öka attraktionskraften och stärka kvaliteten...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Kompetensförsörjningsbehovet inom kommuner och landsting är inom de närmaste åren mycket stort. Samtidigt finns det många som av olika skäl inte...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet, Steget, är ett arbetsmarknadsprojekt och syftar till att utveckla en systematisk modell för samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Arbetsmarknadsenheten i Ängelholm vill, i samarbete med Arbetsförmedlingen, hjälpa personer mellan 15–64 år oavsett kön, samt etnicitet att komma in...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  STICK UT i MALMÖ är ett projekt som syftar till att skapa mer hälsosamma, innovativa och hållbara arbetsplatser i Malmö stad. Projektet fokuserar på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Samverkan i Skåne Nordost är tänkt att genomföras av Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm i samverkan med Europeiska socialfonden,...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Regionen bestående av Västmanland och Örebro län, behöver utveckla näringslivsstrukturen då sammansättningen huvudsakligen består av ett fåtal mycket...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektets syfte är att kompetensutveckla anställda och personer inom idéburen sektor som direkt eller indirekt möter asylsökande, ensamkommande barn...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Handeln är en av näringslivets största arbetsgivare och utgör den enskilt viktigaste arbetsgivaren för unga kvinnor och unga män samt för personer med...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  BAKGRUND OCH PROJEKTIDÉ
  Ungdomsarbetslösheten i Sverige och i Skåne har länge varit en aktuell och prioriterad fråga. Både det nationella...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  ESF-projekt Support Framåt avser med framarbetad arbetsmodell uppnå resultat där unga med aktivitetsersättning upplever att de blivit bemötta jämlikt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  SUSA- projektet samordnar riktade insatser till 15-19 åringar som står längst ifrån arbetsmarknaden och riskerar att inte fullfölja studier på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  I projektet utvecklar och utökar Jobbtorg Stockholm sitt uppsökande och motiverande arbete med målgruppen 20-29 år som inte studerar eller arbetar och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Byggindustrin i Stockholmsregionen är i stort behov av arbetskraft samtidigt som det finns arbetslösa kvinnor och män i alla åldrar, med och utan...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet syftar till att skapa metoder och verktyg för organisering och kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande och yrkesvalidering inom...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet erbjuder kompetenshöjning för studie- och yrkesvägledare för att ge dem verktyg och kunskap för att anpassa vägledningsmetoder efter den...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med projektet är att möjliggöra en långsiktigt hållbar arbetsmarknadsetablering för personer med begränsade kunskaper i svenska och kort...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Gotlands Idrottsförbund och kultur och fritidsförvaltningen på Gotland har tillsammans med den ideella idrottsrörelsen mötesplatser, som...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Den intervention som ska vidareutvecklas och implementeras genom projektet har formen av s.k. introduktionsutbildning i kombination med förstärkt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt "Sätt färg på Göteborg" kommer att innefatta en unik nära samverkan mellan kommunala bostadsbolag, Arbetsförmedling, Arbetsmarknads- och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Arbetslöshet och ett omfattande utanförskap för ungdomar i utsatta bostadsområden och utrikes födda ungdomar i alla bostadsområden kräver en...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet avser att leda till att personer med funktionsnedsättning blir anställningsbara på arbetsmarknaden och att en smidigare matchning kan ske då...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt Talangjobb ska möta utrikes födda ungdomar som har en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden och har behov av framför allt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med TAMU Malmö är att på bästa sätt rusta deltagarna för ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Individen får möjlighet att ta del av ett...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Teater över gränserna

  En samverkan i det civilsamhället mellan Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden, Kreativa Akademin och Lunds...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Svensk fordonsindustri är i en omfattande förändring pådrivet av starka globala drivkrafter. Teknik-, utvecklings- och tankerevolutionen för med sig...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Svensk fordonsindustri är i en omfattande förändring pådrivet av starka globala drivkrafter. Teknik-, utvecklings- och tankerevolutionen för med sig...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Temagruppen är ett projekt i samarbete mellan offentliga aktörer. Att underlätta ungas etablering och deltagande i utbildning och arbetsliv är ett...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Temagruppen är ett projekt i samarbete mellan offentliga aktörer. Att underlätta ungas etablering och deltagande i utbildning och arbetsliv är ett...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Temagruppen är ett projekt i samarbete mellan offentliga aktörer. Att underlätta ungas etablering och deltagande i utbildning och arbetsliv är ett...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Temaplattformens syfte är att förstärka och förbättra socialfondens insatser i Sverige. Genom att sprida kunskap och ge förutsättningar av...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  ”TILLIT” vänder sig till arbetslösa ungdomar 15-24 år i nordöstra Skåne och Blekinge. Projektet har två delar som är beroende av varandra coachning...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Vårt mål i detta projekt är att ta fram en metod där vi kan identifiera egenskaper på individnivå hos unga med psykisk ohälsa och som med rätt...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  TIM Burlöv är ett tillväxtprojekt som ska koppla samman kompetensutvecklingsinsatser och företagen till strategisk kompetensförsörjning vilket...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  TIR är ett projekt som ska tillvarata den resurs som finns bland arbetslösa och andra som idag står utanför arbetsmarknaden. Detta görs för att möta...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  TVÅ RESURSCENTER - ÖREBRO OCH UPPSALA

  Projektet ska bidra till att personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete,...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Sammanfattning

  Projektet kortar vägen och sänker trösklar för etablering på arbetsmarknaden, studier, praktik eller företagande där...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  De brukare som väljer att vara hemma hamnar i ett utanförskap och blir isolerade från omgivningen. Förstudien har visat att återgången till...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  TRIA är ett projekt som ska leda ungdomar mot ökad medvetenhet, stärkt självkänsla och ökad utbildningsbarhet med mål att bli anställningsbara....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Världsekonomin i stort har nu en lång högkonjunktur bakom sig och en avmattning förväntas men Arbetsförmedlingens prognos hösten 2018 visar på en...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Östra Skånes kommuner, Krinova Science Park, Tillväxt Syd, branschorganisationer m.fl. vill nu i ett gemensamt projektinitiativ stärka den hållbara...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Ung Arena 9.0 omfattar nio kommuner i Östra och Norra Skaraborg och vänder sig till unga mellan 15-24 år som har behov av att komma i...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Ung framtid ska genom intensifierat matchningsarbetet bidra till att unga män och kvinnor mellan 16-24 år kommer ut i arbete eller studier i större...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Ung framtid 2.0 ska genom intensifierat matchningsarbetet bidra till att unga män och kvinnor mellan 16-29 år kommer ut i arbete eller studier i...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Ung framtid ska genom intensifierat matchningsarbetet bidra till att unga män och kvinnor mellan 16-24 år kommer ut i arbete eller studier i större...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Socialfonden konstaterar i utlysningen "Hållbara övergångar till arbete eller studier för unga" med syftet att underlätta unga kvinnors och mäns...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Värmland tillhör ett av de områden i EU som har hög ungdomsarbetslöshet och ett högt antal unga som inte fullföljer en gymnasieutbildning. Siffror...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Genom projektet får kvinnor och män i åldern 18-30 år möjlighet att genomföra utlandspraktik under två månader. Projektet syftar till att bryta de...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Syftet med projektet är att rusta fler unga för dagens arbetsmarknad genom målgruppsanpassade aktiviteter och individuellt stöd. Målet är att...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Ung kompetens Eslöv är en satsning som erbjuder utökat stöd till unga i Eslövs kommun med individuellt anpassade aktiviteter och stöd med...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet syftar till att utveckla en anpassad arena för att möta en målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknadsåtgärder, arbete och studier. Arenan...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt Ung Scen Norr har som syfte att genom nya kreativa metoder öka anställningsbarheten hos unga kvinnor och män i Norrbotten. Projektmålet är att...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Projektnamnet ”SLUSS" är en förkortning för "SamverkansLounge för unga i sydöstra Skåne”.

  Samverkanspartners i projektet är Sydöstra Skånes...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Avsikten med projektet är att långsiktigt och varaktigt bidra till att öka ungas attraktivitet på arbetsmarknaden och därigenom minska ungas...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Genom samverkan mellan Vuxenutbildningen/gymnasiet, Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- och integrationsenheten ska fler ur målgrupperna nyanlända,...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Målgruppen för projektet är unga 15-24 som varken arbetar eller studerar. Unga till arbete syftar till
  att ge fler ungdomar möjligheten att göra...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Socialtjänsten i Sollefteå redovisar höga kostnader för ekonomiskt bistånd 2014, totalt 17 miljoner kronor. 4,5 miljon av de 17 miljoner kronorna...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Landskrona och Svalöv har under de senaste åren utvecklat framgångsrika sätt att motverka arbetslöshet bland ungdomar med svårigheter att komma in på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med UNGKOMP är att genom samlokalisering i multikompetenta team utöka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, för att påverka...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Syftet med UngKOMP är att genom samlokalisering i multikompetenta team utöka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, för att påverka...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Kriminalitet bland ungdomar i Östra Göteborg, och främst i Bergsjön, är ett växande problem. Kommunen och samverkanspartners i närområdet saknar...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektets UngÖst 2.0 syftar till att vidareutveckla UngÖsts arbetsmetoder och förstärka stödet riktat till unga 15–24 år som befinner sig i en utsatt...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Byggbranschen har stort behov av utbildade byggnadsarbetare och byggnadsingenjörer samt platschefer. Boverket pekar i sina prognoser på att det...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet syftar till att utveckla metoder och samverkan mellan aktörerna i etableringsuppdraget för att underlätta nyanländas etablering.

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bakgrunden till projektet är behovet av att tänka nytt och att hitta innovativa lösningar som utvecklar arbetsplatser till att bli universellt...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Utbildning utgör en av de viktigaste förutsättningarna för ungas möjlighet till arbete. Unga som saknar fullföljd gymnasieutbildning, utrikesfödda...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt ”Validering i Östergötland - en väg in” syftar till att långsiktigt ta fram en gemensam plattform, vilken vi kallar ”Valideringsforum i...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg....

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  VALLE 2.0 har som mål etablerandet av en regional stödplattform för validering i Skåne. Utgångspunkt är validering i hela dess bred, oaktat...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Westum är en nätverksorganisation av 32 kommunala lärcentra/vuxenutbildningar i Västsverige. Genom samverkan ska vi uppnå bättre resultat och bli mer...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  EKO- Etablering och Integration, Kompetens och Organisation i Kalmar län
  Kalmar län står inför stora demografiska utmaningar där utlandsfödda är...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Hedemora-Garpenbergs församling har genom det ESF-stödda projektet Aktör för välfärd (2012-2014) genomfört kompetensutveckling, verksamhetsutveckling...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Sverige är ett av Europas mest multietniska länder och i Stockholmsregionen tillhör 30 procent av befolkningen det som kallas synliga minoriteter. Det...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Syfte
  Att skapa grund för reflekterande samtal och att ge fakta som underlag för dessa.

  Mål
  Inkluderande arbetsplatser med god...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Arbetslösheten är ett stort problem i Sverige såväl som i stora delar av övriga Europa. Trots en stark konjunktur och en stark efterfrågan på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Det här projektet syftar till att få 150 långtidsarbetslösa biståndstagare närmare arbetsmarknaden genom att på ett innovativt sätt arbeta med...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt Within utgår från en förstudie - ”Är vi nöjda med det här?” - genomförd under 2014 som beskriver gruppen ungdomar som står långt från...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projekt Within po 1 grundar sig i ett väl förankrat förarbete, framförallt via en förstudie genomförd under 2014 kring gruppen inaktiva/unga i...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet syftar till att bereda möjlighet för utrikesfödda att snabbare få tillträde till arbetsmarknaden genom direkt matchning mot arbetsgivare i...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet Vux 2.0 kommer att introducera digitala verktyg inom hela vuxenutbildningen i Stockholms stad.
  VUX 2.0 innebär en kompetenshöjning för...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Målsättningen med detta projekt är att utveckla, implementera och brett marknadsföra en ny modell för yrkesintegrerad SFI-undervisning med...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Norrbottens läns landsting står inför en rad utmaningar där kompetensväxling- och utveckling samt att vara en attraktiv arbetsgivare är centrala...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Vårsta Entré syftar till att etablera ett program för att stödja utsatta grupper av arbetslösa så att de efter avslutat program är mer...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Sammanfattning Vägen in
  Projektet Vägen in kopplas till Malmömodellen och ingår i Malmö stads projektplattform ”Etablera fler snabbare”....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Vi vill med detta projekt ge personer med sammansatt problematik - psykisk ohälsa större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden eller till studier....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Nyköpings kommun ska i samverkan med Arbetsförmedlingen förändra och utveckla sitt arbetssätt med målgruppen "arbetslösa individer som erhåller...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Vägen Vidare är ett projekt där Medlefors folkhögskola som projektägare samverkar med Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Samordningsförbundet...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet "Vägledning för livet" syftar till att stärka Studie- och Yrkesvägledningsfunktioner (SYV) i de tre kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Målgruppen för projektet är nyanlända unga i åldern 15-24 år. Målet för projektet är att dessa personer i högre utsträckning än idag ska gå vidare...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Enligt Statistiska centralbyrån har Blekinge län, i relation till befolkningsmängden, den högsta arbetslösheten i Sverige. Idag är 13525 personer...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet ska ge medarbetare kompetensutveckling i att använda digitala verktyg för att säkerställa god kvalitet i vård- och omsorg och för att...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Cirka hälften av de inskrivna på Arbetsförmedlingen i Värmland är utrikes födda, och knappt hälften av dem är inskrivna i etableringsuppdraget....

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  I projektet Värmlands Arbetskraft vill fem av länets kommuner bygga vidare på framgångsfaktorer och arbetssätt som arbetats fram i ESF-finansierade...

 • Sysselsättningsinitiativet för unga Programområde 3

  Värmland är i ett utsatt läge; här råder hög ungdomsarbetslöshet och ett stort antal ungdomar får inte fullständiga betyg från gymnasieskolan. Denna...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Utrikesfödda unga utan gymnasieexamen är den grupp i samhället som står i särklass längst från arbetsmarknaden. Trots att det generellt sett är ett...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  I projektet Värmlands unga vill de ingående aktörerna i länet ta ett gemensamt ansvar för att tillsammans motverka skolavhopp i ett förebyggande...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Bakgrund
  Projektet har sitt ursprung i det faktum att endast 7% ( riksgenomsnitt, Värmland har ännu lägre) av de som avslutat Etablerings...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt Växtkraft Arena MTGS bygger på tidigare goda erfarenheter och resultat från tidigare EU-projekt och syftar till att öka anställningsbarheten...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Växtplats Botildenborg syftar till att få de som står långt från arbetsmarknaden i arbete, studier eller närmare arbete. Projektet vilar på...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet Växtplats Rosengårds mål är att skapa arbete för nyanlända och utrikesfödda personer. Projektet ger deltagarna arbetsträning inom kök- och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet skall arbeta med mänskligt växande till hjälp med detta, som medel använder projektet odling i växthus.

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Skåne-Blekinge har den lägsta sysselsättningsgraden i landet. Den låga sysselsättningsgraden skapar ett ökande utanförskap och gör att klyftorna växer...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Att genom en integrerad språk- och yrkesutbildning ge utrikes födda stärkta förutsättningar för hållbara anställningar. I detta syfte skapas en...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Region Norrbotten och Region Västerbotten har gemensamt att det i Övre Norrland finns stora behov av att stärka yrkeshögskola som utbildningsform. YH...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Detta projekt avser en påbyggnad till det regionala projektet YH Nord, vilket genomförs med finansiering från Socialfonden Övre Norrland med...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Samtidigt som det finns en stor efterfrågan på många av de yrkesgrupper som utbildas på gymnasieskolans yrkesprogram så finns det grupper av ungdomar...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektets syfte är att ur ett svenskt företagsperspektiv bidra till att utveckla branschöverskridande metoder och bedömningskriterier för praktisk...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Bakgrund
  Uddevalla kommun har en av Sveriges största sammanhållna gymnasieskolor vilket ger kommunen unika möjligheter at anpassa utbildningar...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Målgruppen i projektet är SFI- och yrkeslärare (från Bergs, Härjedalens, Krokoms, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner), vilka ska...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projekt: Yrkessvenska i köksutbildning - Utveckling av grundläggande restaurangutbildning med yrkessvenska för långtidsarbetslösa utrikesfödda.

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Bakgrund
  Sverige har ett omfattande behov av välutbildade anställda i tillräcklig mängd och det finns ett stort behov av arbetskraft inom yrken...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Projektet syftar till att stärka den yrkesinriktade vuxenutbildningen på gymnasial nivå i Hälsingland så att arbetslösa som idag står utan utbildning...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Ångemodellen är en fortsättning på en långsiktig utveckling av kommunens arbete med arbetsmarknadsåtgärder och till stor del bygger på erfarenheter...

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  Åre kommun söker medel från Europeiska socialfonden för att kompetensutveckla sina anställda med hjälp av Lean metoden. Kommunen har under de senaste...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Detta projekt vänder sig till 60 nyanlända som är lågutbildade, vilka rekryteras via Arbetsförmedlingen och Region Gotland (Individ och...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Projektet syftar till att hitta modeller för att implementera utrikes födda, lågutbildade i det svenska samhället.
  Arbetet skall leda till att...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Vi har idag en situation på arbetsmarknaden i Jämtlands län där arbetslösheten generellt sett har minskat samtidigt som arbetslösheten ökat bland de...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  Den totala öppna arbetslösheten i Boden uppgår till 6,7 % vilket är högre än riket (5,8 %) samt länet (5,1 %). Boden avvek ännu mer vid jämförelse...

 • Öka övergångarna till arbete Programområde 2

  ”Öppna dörren för nyanlända” är ett projekt där fyra ideella verksamheter samarbetar för att snabba på nyanländas etablering på arbetsmarknaden....

 • Kompetensförsörjning Programområde 1

  I Överkalix vill företagen och kommunen genomföra en strategisk satsning på kompetensförsörjning. Vi vill ta ett helhetsgrepp. I ett PO1 projekt vill...