Logotyp på utskrifter

eHälsa-lyftet

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Stockholm
Utlysning
2015/00674
Projektägare
Stockholm läns landsting
Projektnummer
2015/00859
Planerat antal deltagare
16000
Projektperiod
2016-01-01-2019-06-30
Total projektbudget
53 885 067 kr
Beviljat ESF-stöd
25 325 108 kr
Kontaktperson
Eva Pilsäter Faxner
E-post
eva.pilsater-faxner@sll.se

Sammanfattning

Sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem men utvecklingen mot sammanhållen journalföring, nationella kvalitetsregister och elektronisk kommunikation med patienter och medborgare som ställer krav på nya arbetssätt och ny kompetens i att använda de nya verktygen.
Användandet av nya digitala tjänster såsom "appar" och behandlingsplattformar och videomöten utvecklas mycket snabbt. Nya begrepp som Internet of Thing som avser devicer som monitorerar dagliga aktiviteter såsom kost, motion fysisk aktivitet och vitalparametrar är under framfart . Informationen som lagras kan delas med vårdgivaren på olika sätt. Detta ställer nya krav på vårdgivarna att hantera denna information som kan vara viktig i samband med vård och behandling. Införande av elektroniska tjänster där medborgarna själva kan samverka med vården via mobiltelefoner och internet genom vård på distans ökar och efterfrågas. Parallellt med detta stärks patienternas ställning i vården både genom förändringar i lagstiftning och genom synen på vården i samhället.
Projektet bygger på lärande i grupp i en nätverksmodell.
De önskade effekterna av projektet är :
-Bättre kompetens hos alla anställda för en strukturerad resurseffektiv metod för andändet av IT-system för patientvård
- minska upplevd stress bland de anställda
-Ökad patient upplevd kvalitet
-lättare att få ut strukturerad data för medicinska resultatet

De viktigaste strategiska partner för projektet är de fackliga organisationerna och våra patientorganisationern . Metoden för utvärdering av projektet kommer att tas fram i samverkan med Karolinska Institutet , Medical Management Centre .