Logotyp på utskrifter

eGO

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00478
Projektägare
Göteborgs Stad
Projektnummer
2015/00870
Planerat antal deltagare
2924
Projektperiod
2016-05-01-2019-04-30
Total projektbudget
11 945 178 kr
Beviljat ESF-stöd
8 941 306 kr
Kontaktperson
Anette Eriksson
E-post
anette.eriksson@intraservice.goteborg.se

Sammanfattning

eGO ska stärka medarbetarna inför nya krav i yrket genom att höja deras IT-kompetens. Utbildningen ger energi och möjlighet att möta ökade krav på jobbet. Medarbetarna ska få baskompetens i att nyttja IT-stöd och välfärdsteknologitjänster som staden inför. Medarbetarna ska förstå hur teknik påverkar vårt beteende, förändrar vår kommunikation och hur man bäst använder teknik för att utveckla såväl sina arbetssätt som sina relationer till brukarna och ökar kvaliteten. Genom kompetensutvecklingsinsatserna för Göteborgs Stads medarbetare inom vård och omsorg i ordinärt boende, kan verksamheten attrahera nya grupper när sektorn blir mer digital.