Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

arbetsplatsintegrerat lärande

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2015/00898
Projektägare
Region Sörmland
Projektnummer
2015/00954
Planerat antal deltagare
45
Projektperiod
2016-08-01-2019-07-31
Total projektbudget
13 604 494 kr
Beviljat ESF-stöd
6 439 678 kr
Kontaktperson
Martin Vrethammar
E-post
martin.vrethammar@oxelosund.se

Sammanfattning

Projektet arbetsplatsintegrerad utbildning ska genom att använda beprövade metoder framtagna av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som är ett kunskapscentrum för forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet. Genom denna arbetsplatsintegrerade modell ska arbetslösa utomeuropeiskt födda män och kvinnor utbildas till arbete inom vård- och omsorgs sektorn. För att stärka deras ställning på arbetsmarkanden byggs stödstrukturer upp runt dem i forn av särskilt anpassad undervisning och ökad kompetens på arbetsplatserna om hur man stöttar den som har otillräcklig kunskap. Modellen kommer att stärka och vidareutveckla banden mellan utbildning och arbetsliv och resulterar i;
• Bestående arbetsplatslärande utvecklas
• Förändrade attityder på arbetsplatserna
• Ny utbildningsmodell, bättre samverkan, ny lärarroll
• Användbara metoder och verktyg
Projektets arbetsmetoder är generaliserbara och därför möjliga att applicera inom andra yrkesområden och inom andra branscher.
Projektet kommer att använda ett arbetsplatsnära lärande inom två områden: ett individuellt arbetsplatsnära lärande kopplat till kurser på omvårdnadsprogrammet och svenska som andraspråk och stödstrukturer för ett arbetsplatsnära lärande. Enligt följande;
1. Samverkan – mellan arbetsgivare, omsorgsgivare och utbildningsanordnare
2. Formell utbildning – genom validering, individuella utbildningsplaner
3. Integrerad undervisning – språk och yrkesutbildning
4. Trepartssamtal – mellan deltagare, chef och lärare
5. Reflekterande samtal – på arbetsplatserna med tema från de dagliga erfarenheterna, undervisningen och aktuella ämnen på arbetsplatserna
6. Språkombud och reflektionsledare – utbildade nyckelpersoner på arbetsplatserna
7. Individuellt språkstöd på arbetsplatsen – både lärare och språkombud
8. Stöd för språkutveckling och lärande på arbetsplatsen – leds av chef och genomförs med hjälp av nyckelkompetens