Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Yh Nord

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2016/00712
Projektägare
Region Västerbotten
Projektnummer
2017/00049
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2017-06-01-2019-04-01
Total projektbudget
2 876 982 kr
Beviljat ESF-stöd
2 876 982 kr
Kontaktperson
Eva Ronström
E-post
eva.ronstrom@norrbotten.se

Sammanfattning

Region Norrbotten och Region Västerbotten har gemensamt att det i Övre Norrland finns stora behov av att stärka yrkeshögskola som utbildningsform. YH Nord är ett kapacitetshöjande projekt framtaget i samarbete mellan de både myndigheterna och kommer i allt väsentligt att innebära ett gemensamt åtagande under både analys- och genomförandefasen. Fokus i projektet ligger på att öka förutsättningarna för en svagare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad så att en effektiv och väl fungerande kompetensförsörjning möjliggörs.

Utvärderingsrapport:

Yh Nord 2017/00049