Logotyp på utskrifter

YFI

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Utlysning
2015/00154
Projektägare
Stockholm stad
Projektnummer
2015/00235
Planerat antal deltagare
160
Projektperiod
2015-09-01-2020-12-31
Total projektbudget
63 719 508 kr
Beviljat ESF-stöd
29 671 801 kr
Kontaktperson
Björn Hjukström
E-post
bjorn.hjukstrom@edu.stockholm.se

Sammanfattning

Att genom en integrerad språk- och yrkesutbildning ge utrikes födda stärkta förutsättningar för hållbara anställningar. I detta syfte skapas en utbildningskedja med ett antal branschspår utformade efter arbetsmarknadens behov i samverkan med yrkesgymnasier och branschföretag. Språk- och yrkesutbildningen integreras hela vägen från nybörjarnivå till slutmålet- en godkänd gymnasial yrkesutbildning och ett arbete.
Bild i högerkolumnAktivitet i projektet YFI.