Logotyp på utskrifter

Värmlands unga

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00422
Projektägare
Karlstads kommun
Projektnummer
2015/00637
Planerat antal deltagare
520
Projektperiod
2016-01-01-2019-02-28
Total projektbudget
42 789 054 kr
Beviljat ESF-stöd
19 879 212 kr
Kontaktperson
Jennie Fröling
E-post
jennie.froling@karlstad.se

Sammanfattning

I projektet Värmlands unga vill de ingående aktörerna i länet ta ett gemensamt ansvar för att tillsammans motverka skolavhopp i ett förebyggande arbete.

Värmlands unga ska genom insatser och systematiskt arbete höja kvaliteten i grund- och gymnasieskolan så att fler unga kvinnor och män erhåller behörighet till gymnasiet, gymnasieexamen och därmed bättre förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet kommer att ha två huvudinriktningar med individinriktade coachande insatser till ungdomarna och organisatoriska insatser utifrån identifierade framgångsfaktorer. För att säkerställa kvaliteten i insatserna kommer kompetensutveckling för projektmedarbetare att vara en del i projektet.

Skolan, med kommunen som projektägare, är utgångspunkten och arenan för de verksamheter som kommer bedrivas. Projektet omfattar åtta skolor i åtta kommuner, varav sex grundskolor och två gymnasieskolor. Målgruppen är unga kvinnor och män, 15-24 år, som riskerar skolavhopp.

Värmlands unga utgör tillsammans med pågående projekt ”Värmlands framtid” en del i en långsiktig strategi för ett gemensamt utvecklingsarbete i syfte att minska utanförskapet bland unga i Värmland.