Logotyp på utskrifter

Vårdintegrerad SFI

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00406
Projektägare
Miroi AB
Projektnummer
2015/00712
Planerat antal deltagare
30
Projektperiod
2016-02-01-2018-11-30
Total projektbudget
10 807 570 kr
Beviljat ESF-stöd
7 196 324 kr
Kontaktperson
Ingrid Malm
E-post
ingrid.malm@miroi.se

Sammanfattning

Målsättningen med detta projekt är att utveckla, implementera och brett marknadsföra en ny modell för yrkesintegrerad SFI-undervisning med vårdinriktning. Det övergripande syftet är att ta fram ett arbetssätt som reducerar utanförskap och främjar integration av utrikes födda. Undervisningen i svenska språket skall vara helt integrerad med vård/omsorgsutbildningen och flexibel med utgångspunkter i deltagarnas individuella behov och vårdgivarnas kompetenskrav. Projektet planeras och genomförs med fokus på jämställdhet och minst hälften av deltagarna skall vara män.