Logotyp på utskrifter

Validering i Östergötland

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2017/00161
Projektägare
Motala kommun, Bildningsförvaltningen
Projektnummer
2017/00382
Planerat antal deltagare
-1
Projektperiod
2018-03-01-2020-02-29
Total projektbudget
7 363 390 kr
Beviljat ESF-stöd
7 363 390 kr
Kontaktperson
Cecilia Stevrin
E-post
cecilia.stevrin@motala.se

Sammanfattning

Projekt ”Validering i Östergötland - en väg in” syftar till att långsiktigt ta fram en gemensam plattform, vilken vi kallar ”Valideringsforum i Östergötland”. Det innebär en väl fungerande validering med fokus på individen, oavsett kön och bakgrund, som utgår från arbetsmarknadens behov. Projektet är ett metodutvecklingsprojekt och plattformen som tas fram ska underlätta för inblandade aktörer och individen som ska valideras genom samordning, tydlighet om vem som gör vad, säkra kvalitén samt samarbete över kommungränserna och erfarenhetsutbyte. Projektet innefattar fyra delprojekt;
Gemensam plattform/organisation i Östergötland
Rollen som validerare
Information till målgruppen som ska valideras
Efterfrågestyrd validering - Säkra att validering motsvarar marknadens långsiktiga efterfrågan
Samtliga kommuner, AF, näringsliv och Region Östergötland deltar i projektet i olika roller och har i nära samarbete och stort engagemang tillsammans arbetat fram projektidén.
Motala kommun står som projektägare.