Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Vägledning för livet

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00332
Projektägare
Skaraborgs Kommunalförbund
Projektnummer
2016/00528
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2017-04-01-2019-03-31
Total projektbudget
4 356 115 kr
Beviljat ESF-stöd
4 356 115 kr
Kontaktperson
Hillevi Larsson
E-post
hillevi.larsson@skaraborg.se

Sammanfattning

Projektet "Vägledning för livet" syftar till att stärka Studie- och Yrkesvägledningsfunktioner (SYV) i de tre kommunalförbunden Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad, där fokus ligger på att öka intresset för yrkesutbildningar och att könssterotypa valmönster bryts. Projektet ska samordna aktörerna och göra en gemensam kartläggning, testa mötesplatser för neutrala och livslånga möten i samverkan med andra initiativ för unga som riskerar skolavhopp, har hoppat av eller som är arbetslösa. Målsättningen är att skapa en modern SYV som har kompetens och förmåga att vägleda individer genom hela arbetslivet.