Logotyp på utskrifter

Vägen Vidare

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2016/00714
Projektägare
Medlefors folkhögskola
Projektnummer
2017/00035
Planerat antal deltagare
78
Projektperiod
2017-04-03-2020-03-31
Total projektbudget
8 839 705 kr
Beviljat ESF-stöd
5 885 491 kr
Kontaktperson
Linda Carstedt
E-post
linda.carstedt@medlefors.se

Sammanfattning

Vägen Vidare är ett projekt i samverkan mellan Medlefors folkhögskola och Arbetsförmedlingen, där vi vill dela varandras kompetens och erfarenhet för att på bästa sätt kunna ge rätt insatser och stöd till målgruppen. Projekt Vägen Vidare syftar till att skapa ett högre arbetskraftsdeltagande i Skellefteå och Norsjö arbetsmarknadsområde för gruppen långtidsarbetslösa med sammansatt problematik, som idag är inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Detta vill vi göra genom att erbjuda stöttning i de livsstilsförändringar som behövs och stärka målgruppen i självkänsla, motivation, hälsokunskap, arbetsmarknadskompetens och mångfaldsfrågor. En annan del är att mer effektivt individanpassa stödet, optimera arbetsmetoden matchningskartläggning och ta fram informella meriter. Vi kommer även involvera arbetsgivare inom näringsliv och socialt företagande genom informationsutbyte och utbildningsinsatser i syfte att förbättra attityderna till målgruppen och utveckla rekryteringsarbetet med fokus på jämställdhet, tillgänglighet och anti-diskriminering. Detta vill vi arbeta med genom att utbilda i nya metoder för rekrytering, att lära sig att rekrytera rätt – vad och inte vem, vilket kan leda till ett högre och mer långvarigt arbetskraftsdeltagande för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.