Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

VALLE TWO.0

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00540
Projektägare
Kommunförbundet Skåne
Projektnummer
2015/00795
Planerat antal deltagare
100
Projektperiod
2016-02-01-2018-12-31
Total projektbudget
6 259 635 kr
Beviljat ESF-stöd
2 917 808 kr
Kontaktperson
Jan Nilsson
E-post
jan.nilsson@kfsk.se

Sammanfattning

VALLE TWO.0 har som mål etablerandet av en regional stödplattform för validering i Skåne. Utgångspunkt är validering i hela dess bred, oaktat inriktningar och nivåer. Därmed är aktörer från många olika verksamhetsområden engagerade i projektet.

Plattformen ska underlätta utbytet av validering mellan olika aktörer och därmed bidra till att öka utbudet och tillgängligheten. Den ska vidare möjliggöra gemensam utveckling av validering syftande till ökad jämförbarhet, likvärdighet och överförbarhet mellan olika aktörer. Detta ska bidra till ökad kvalitet och legitimitet generellt sett inom validering.

VALLE TWO.0 bärs av de engagerade aktörerna, det är deras erfarenheter- och kunskaper som i projektet ligger till grund för gemensam tvärsektoriell utveckling och samverkan.