Logotyp på utskrifter

Utvecklad etablering

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00078
Projektägare
Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamheten vid Göteborgs universitet
Projektnummer
2016/00244
Planerat antal deltagare
306
Projektperiod
2016-10-03-2019-09-30
Total projektbudget
11 541 716 kr
Beviljat ESF-stöd
5 420 153 kr
Kontaktperson
Elisabeth Andreasson
E-post
elisabeth.andreasson@folkuniversitetet.se

Sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla metoder och samverkan mellan aktörerna i etableringsuppdraget för att underlätta nyanländas etablering.

Målgruppen är nyanlända flyktingar med låg utbildning som omfattas av arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Deltagaren ska efter genomgånget projekt kunna gå vidare i en kortare yrkesutbildning eller vidare studier inom kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen eller folkhögskola. Vi avser att minska könsbundna skillnader när det gäller nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Deltagarna kommer under sex månader att vara i två moduler varav den första är inriktad på förberedelse för praktik och den andra på praktik och skolförlagt lärande som stärker varandra.

Inom projektet ska nya former för verksamhetsförlagt lärande stärka kopplingen mellan det verksamhetsförlagda och det skolförlagda lärandet. Vi ska utveckla former för stöd och uppföljning för deltagare som går vidare i studier, arbete eller socialt företagande för att möta kvinnors och mäns behov .

Stort fokus kommer att läggas på hur de olika aktörerna ska samverka för att resurserna ska användas effektivt och för att skapa tydlighet för deltagarna.

Den långsiktiga effekten av projektet som vi vill bidra till, är att skapa tydliga strukturer för den nyanlände där vägen till integration förkortas.