Logotyp på utskrifter

Unga till arbete

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00348
Projektägare
Region Dalarna
Projektnummer
2015/00405
Planerat antal deltagare
800
Projektperiod
2015-04-01-2017-12-31
Total projektbudget
35 809 762 kr
Beviljat ESF-stöd
23 884 399 kr
Kontaktperson
Terese Nyström
E-post
terese.nystrom@regiondalarna.se

Sammanfattning

Målgruppen för projektet är unga 15-24 som varken arbetar eller studerar. Unga till arbete syftar till
att ge fler ungdomar möjligheten att göra de val som ger dem chansen att etablera sig på
arbetsmarknaden. Med sitt deltagande kommer ungdomarna att utvecklas i individstärkande
aktiviteter, få ökade kunskaper om utbildningsvägar och arbetsmarknad och genom praktik få prova på arbeten för att därefter kunna göra välgrundade och aktiva val mot en etablering på
arbetsmarknaden. Hela projektet genomsyras av ett lösningsfokuserat och icke-dömande förhållningssätt. Deltagarna tas ut i samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och, i förekommande fall, Försäkringskassan. Programmet består huvudsakligen av två delar, introduktionsveckor (4-6 st) och praktiktid med kontinuerlig uppföljning.