Logotyp på utskrifter

Unga till arbete eller studier

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00067
Projektägare
Sollefteå kommun
Projektnummer
2015/00246
Planerat antal deltagare
80
Projektperiod
2015-05-01-2018-06-30
Total projektbudget
11 512 776 kr
Beviljat ESF-stöd
7 650 500 kr
Kontaktperson
Maria Modin
E-post
maria.modin@solleftea.se

Sammanfattning

Socialtjänsten i Sollefteå redovisar höga kostnader för ekonomiskt bistånd 2014, totalt 17 miljoner kronor. 4,5 miljon av de 17 miljoner kronorna utgjorde ekonomiskt bistånd till ungdomar i åldrarna 17 till 24 år. Den låga utbildningsnivån i arbetskraftsutbudet i kombination med ökande kompetenskrav vid ersättningsrekryteringar gör att matchningsproblematiken tilltar. Regionen har också, jämfört med riket i sin helhet, en större andel ungdomar som slutar gymnasiet utan fullständiga betyg. Också här ligger Sollefteå tillsammans med Kramfors högst i länet. Genom insatser exempelvis via utbildning, stöd i genomförandet av utbildning, arbetsplatsförlagd utbildning, lärlingsalternativ, yrkesintroduktion, praktik, arbetslivsinriktad rehabilitering kommer projektet att öka ungdomarnas anställningsbarhet.
Bild i högerkolumn

I UTAS arbetar vi för att bryta isolering och utanförskap, stärka självkänsla, motivera och stödja till arbete, studier, praktik, lärlingsutbildning eller yrkesintroduktion . Vi erbjuder våra deltagare möjlighet till individuellt stöd, vägledning, mindre studiegrupper, studiebesök och aktiviteter. Genom ett systematiskt stöd bidrar vi till att deltagarna utvecklar en positiv självuppfattning som ger dem färdigheter till att göra effektiva och positiva val inför framtiden.