Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Ung i Gävleborg

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00424
Projektägare
Region Gävleborg
Projektnummer
2015/00646
Planerat antal deltagare
1236
Projektperiod
2016-02-01-2019-06-30
Total projektbudget
68 320 536 kr
Beviljat ESF-stöd
45 511 728 kr
Kontaktperson
Gabriella Eklund
E-post
gabriella.eklund@regiongavleborg.se

Sammanfattning

Syftet med projektet är att rusta fler unga för dagens arbetsmarknad genom målgruppsanpassade aktiviteter och individuellt stöd. Målet är att deltagare genom projektet kommer i studier, jobb, praktik, lärlingsplats eller företagande och långsiktigt därigenom minska utanförskapet för unga kvinnor och män i Gävleborg. En särskild vikt läggs vid att få unga som saknar fullständiga gymnasiebetyg att återuppta studier.

Målgruppen unga som varken arbetar eller studerar (15-29 år) är heterogen och det finns inte ett facit som fungerar för alla. Därför ska projektets insatser inledas med en individuell plan där deltagaren får vara delaktig och forma sin väg mot sysselsättning. Deltagares tidigare erfarenheter och förutsättningar utifrån kön, hälsa, social bakgrund och etnicitet ska vara grunden för formandet av aktiviteter och projektet ska hjälpa till att bryta stereotypa tankemönster under processen.

Ung i Gävleborg består av tio delprojekt, tio kommuner), vars verksamhet och insatser bygger på beprövade metoder och befintliga verksamheter. Under förlängningsperioden 1 augusti 2018 - 30 juni 2019 består projektet av åtta delprojekt, åtta kommuner. Projektet tillämpar ett salutogent förhållningssätt och använder sig av insatser som för individen möjliggör ökad empowerment, bättre rutiner, stöd vid eventuella funktionshinder, bättre kunskap om sig själv och omgivande samhälle, kunskap om arbetsmarknaden och dess villkor samt motivation och verktyg att ta sig till nästa steg i sin utveckling mot arbete.

Projektägare är Region Gävleborg som samordnar de tio delprojekten och möjliggör erfarenhetsutbyte och lärande mellan kommunerna under projekttiden.