Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ung Scen Norr 2.0

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00037
Projektägare
Norrbottensteatern
Projektnummer
2015/00357
Planerat antal deltagare
150
Projektperiod
2015-09-01-2018-03-31
Total projektbudget
6 611 329 kr
Beviljat ESF-stöd
3 096 451 kr
Kontaktperson
Maria Palo Isaksson
E-post
maria.p.isaksson@ungscennorr.se

Sammanfattning

Projekt Ung Scen Norr har som syfte att genom nya kreativa metoder öka anställningsbarheten hos unga kvinnor och män i Norrbotten. Projektmålet är att med teater som plattform utveckla kreativa metoder i kommunöverskridande samverkan för att stärka unga Norrbottniska kvinnor och mäns anställningsbarhet. Projektet svarar mot den utmaning som beskrivs i utlysningen om “att minska andelen unga som lämnar gymnasieskolan i förtid eller utan fullständiga betyg och befinner sig i arbetslöshet. Den genomförda förstudien har förankrat projektet i Norrbottens kommuner och hos ett stort antal samarbetsparter. Teater som metod har visat sig vara ett utmärkt sätt att stärka unga och utveckla kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden, bl a när det gäller entreprenöriell förmåga, ledarskap och social kompetens. Teatern som metod innebär att kontinuerligt ifrågasätta och analysera normer och värderingar och jämställdhet och tillgänglighet kommer att vara invävt och prägla projektets alla delar. Projektet genomförs i tre huvudsakliga spår: ett aktivitetsprogram med 36 workshops, ett ledarskapsprogram och en samverkansmodell. Vidare planeras ett transnationellt samarbete inom ramen för Östersjöstrategin. De förväntade effekterna är ökad anställningsbarhet hos de deltagande unga, innovationer i form av nya metoder och processer för att underlätta för unga att komma närmare arbete samt ökad kunskap om jämställdhet och tillgänglighet.

Slutrapport:

Ung Scen 2.0