Logotyp på utskrifter

Ung Kraft Arena

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00394
Projektägare
Sundsvalls kommun
Projektnummer
2015/00689
Planerat antal deltagare
130
Projektperiod
2016-02-01-2019-02-28
Total projektbudget
19 912 816 kr
Beviljat ESF-stöd
9 358 580 kr
Kontaktperson
Mari Marell
E-post
mari.marell@sundsvall.se

Sammanfattning

Projektet syftar till att utveckla en anpassad arena för att möta en målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknadsåtgärder, arbete och studier. Arenan kommer att möjliggöra en plats för deltagare att växa i och träna på så att de får de rätta förutsättningarna för att kunna komma i arbete eller studier och bryta sitt utanförskap.

Utvärderingsrapport:

Ung Kraft Arena 2015/00689