Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

UNGKOMP

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00232
Projektägare
Arbetsförmedlingen
Projektnummer
2015/00380
Planerat antal deltagare
4000
Projektperiod
2015-06-01-2016-02-28
Total projektbudget
59 069 241 kr
Beviljat ESF-stöd
27 762 513 kr
Kontaktperson
Carolina Gianola
E-post
carolina.gianola@arbetsformedlingen.se

Sammanfattning

Syftet med UNGKOMP är att genom samlokalisering i multikompetenta team utöka samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen, för att påverka ordinarie verksamhets arbetssätt med strukturarbetslösa ungdomar. Projektet ska parallellt förhindra och minska lång tids arbetslöshet för målgruppen. Genom att implementera tidigare ESF-projektet Unga in, skalas beprövad erfarenhet upp och etableras i 20 kommuner under 2015-2018. UNGKOMP utgör också en viktig utvecklingsplattform i Arbetsförmedlingens övergripande förnyelsearbete i syfte att öka förtroende för och effektivitet vid myndigheten.