Logotyp på utskrifter

Temap:”Hållbart Arbetsliv”

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00617
Projektägare
Apel
Projektnummer
2016/00645
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2016-08-01-2016-11-30
Total projektbudget
500 000 kr
Beviljat ESF-stöd
500 000 kr
Kontaktperson
Carina Åberg
E-post
carina.aberg@apel-fou.se

Sammanfattning

Temaplattformens syfte är att förstärka och förbättra socialfondens insatser i Sverige. Genom att sprida kunskap och ge förutsättningar av programgenomförandet. En del i arbetet kan direkt återföras till projekten och socialfondsprogrammet inklusive utlysningar samt spridning och påverkan. En temaplattform ska stärka och förbättra genomförandet av socialfondsprogrammet som inte enskilda projekt eller satsningar på egen hand kan åstadkomma. Därmed ökar möjligheterna till att förbättra system, förbättra kunskap och arbeta med opinionsbildning inom det område som temaplattformen verkar. Ett viktigt arbete för en temaplattform är att knyta sin verksamhet nära forskning och policyområdet samt andra närliggande satsningar. En annan central del i en temaplattform är att de ingående parterna är relevanta och var och en har förmåga att bidra med egen kunskap men också ta med sig erfarenheter till sin egen organisation för att påverka och förbättra genomslaget av insatserna som temaplattformen åstadkommer.

ESF-rådet har behov av att upphandla en förstudie som ska ligga till grund till införandet av en tematisk plattform som går under arbetsnamnet ”Hållbart Arbetsliv”.