Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

TRIA

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00395
Projektägare
Kramfors kommun
Projektnummer
2015/00695
Planerat antal deltagare
50
Projektperiod
2016-01-11-2017-12-31
Total projektbudget
9 739 214 kr
Beviljat ESF-stöd
6 488 664 kr
Kontaktperson
Tommy Laurell
E-post
tommy.laurell@kramfors.se

Sammanfattning

TRIA är ett projekt som ska leda ungdomar mot ökad medvetenhet, stärkt självkänsla och ökad utbildningsbarhet med mål att bli anställningsbara. Verksamheten ska ge känsla av sammanhang mellan individ, utbildning, arbete, privatliv samt social- och ekonomisk trygghet. Samsyn och helhetsperspektiv är grunden för att projektet ska kunna göra ungdomar medvetna om sin egen utvecklingsmöjlighet och få dem att känna sig trygga som jämställda samhällsmedborgare. Projektet syftar till att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter.Genom beprövade och vidareutvecklade insatser samt fungerande arbetsmetoder ge bästa möjliga stöd och vägledning till individer i målgruppen för att de ska komma vidare till studier eller arbete. Insatserna kommer att vara individanpassade och bedrivas inom flera förvaltningar i Kramfors kommun. Med utökade resurser kommer uppsatta mål uppnås.