Logotyp på utskrifter

TAMU Malmö

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00541
Projektägare
Malmö stad
Projektnummer
2015/00775
Planerat antal deltagare
84
Projektperiod
2016-02-01-2019-01-31
Total projektbudget
19 099 345 kr
Beviljat ESF-stöd
8 976 116 kr
Kontaktperson
Cathrin Lindgård
E-post
cathrin.lindgard@malmo.se

Sammanfattning

Syftet med TAMU Malmö är att på bästa sätt rusta deltagarna för ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Individen får möjlighet att ta del av ett praktiskt yrkesförberedande lärande mot specifika branscher samtidigt som den sociala handlingskompetensen stärks. De enskilda situationerna under arbetsdagen används som pedagogiska arenor för det sociala lärandet. Arbetet sker i arbetslag och deltagarna inom arbetslaget bär ett gemensamt ansvar för att leverera de varor och tjänster som ingår i uppdragen. Arbetet får en mottagare och leveransen ska ske på marknadens villkor. Genom samverkan med arbetsledare och arbetslag tränas deltagaren i det sociala samspel som råder på en arbetsplats.

TAMU Malmö kommer inledningsvis att erbjuda en restauranginriktning. Restaurangbranschen är enkel att etablera sig inom och inriktningen kan matcha den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. På sikt kan ytterligare inriktningar komma att startas. Under de 34 veckor som insatsen pågår får ungdomarna både socialkompetens och yrkeskompetens. Yrkesutbildningsdelens innehåll bestäms av näringslivet och fackförbunden, det gör att den hela tiden är relevant för att få jobb efteråt.

TAMU Malmö vänder sig främst till unga kvinnor och män i åldrarna 18-29 år men även till fåtal individer över 29 år med en social anpassningsproblematik som gör att de inte genom annan insats förväntas nå arbete eller studier. TAMU vänder sig till de unga, vars utveckling präglats av ett flytande socialt tillstånd och en svag skolbakgrund, som har försvårat deras möjlighet till att uppnå yrkesrelaterad utbildning och arbete. Sysselsättning har, för många, varit präglad av lagöverträdelser och olika former av missbruk.

Det övergripande målet med TAMU Malmö är att bidra till ökad integration i samhällslivet för unga i utanförskap och genom detta minska ungdomsarbetslösheten i Malmö stad.