Logotyp på utskrifter

TAKE OFF Öppet Rum

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2015/00899
Projektägare
Västerås stad, Stadsledningskontoret
Projektnummer
2015/00961
Planerat antal deltagare
86
Projektperiod
2016-08-01-2020-01-31
Total projektbudget
35 017 804 kr
Beviljat ESF-stöd
23 338 547 kr
Kontaktperson
Karin Ström Hjärpe
E-post
karin.elisabet.strom.hjarpe@vasteras.se

Sammanfattning

Projektet avser att leda till att personer med funktionsnedsättning blir anställningsbara på arbetsmarknaden och att en smidigare matchning kan ske då företag och organisationer som kan anställa integreras i processen från början. Projektet ser också till att individen utan tidspress kan växa sig stark och generera egna verktyg som kan användas i framtiden. Projektet avser även att etablera en stödstruktur för långsiktighet i form av en ledningsgrupp med deltagare från flera kommuner för vidare spridning och etablering.