Logotyp på utskrifter

Startskottet

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00071
Projektägare
Svenljunga kommun
Projektnummer
2015/00211
Planerat antal deltagare
179
Projektperiod
2015-10-01-2019-06-30
Total projektbudget
14 249 600 kr
Beviljat ESF-stöd
6 726 526 kr
Kontaktperson
Madde Lind
E-post
madde.lind@svenljunga.se

Sammanfattning

Startskottet riktar sig mot människor med psykisk ohälsa. Projektet utvecklar metod och organisation för att sänka trösklarna in i samhället för individer med behov av stöd och insatser som ofta inte erbjuds av dagens organisationer. En tröskellös verksamhet där individen möts på sina egna villkor utvecklas i samverkan med socialtjänst, Arbetsförmedling och skola. Jämställdhetsfrågan ges stort utrymme i projektet då vi ser skillnader mellan kvinnor och män vad gäller psykisk ohälsa och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Startskottet är ett samverkansprojekt mellan kommunerna Svenljunga och Tranemo i samverkan med myndigheter, skola och näringsliv.