Logotyp på utskrifter

Språkpraktik i omsorgen

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00406
Projektägare
Region Gotland
Projektnummer
2015/00732
Planerat antal deltagare
75
Projektperiod
2016-02-01-2019-01-31
Total projektbudget
9 150 449 kr
Beviljat ESF-stöd
6 102 011 kr
Kontaktperson
Karl Risp
E-post
karl.risp@gotland.se

Sammanfattning

Projektet Språkpraktik i omsorgen går ut på att skapa en metod för att med det svenska språket som verktyg praktisera inom vissa av Region Gotlands omsorgsverksamheter. Metoden ska kunna användas inom andra verksamheter inom Region Gotland och syftar till att stärka individens möjlighet att få ett arbete genom att öka på både kunskapen om ett yrke och språket som talas på arbetsplatsen