Logotyp på utskrifter

SIfA

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2016/00294
Projektägare
Region Gävleborg
Projektnummer
2016/00420
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2017-02-01-2020-01-31
Total projektbudget
10 556 581 kr
Beviljat ESF-stöd
4 961 593 kr
Kontaktperson
Roger Engmalm
E-post
roger.engmalm@regiongavleborg.se

Sammanfattning

Målgruppen för projektet är nyanlända personer som är deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsuppdag med yrkeskunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden men som inte fått arbete. Projektet ska ta fram arbetssätt att matcha deltagares reella kunskaper mot arbetsmarknadens behov. Projektet ska utveckla nya snabbspår där målgruppens reella kunskap kartläggs och finns kompetensbrister ska modeller för att avhjälpa dessa tas fram. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med de arbetsgivare som har svårigheter att finna rätt kompetens.
En viktig byggsten är att ta fram en integrerad utbildning i och träning av yrkesrelaterade kunskaper i svenska språket.