Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Smart Industri i ÖMS

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2016/00053
Projektägare
Region Östergötland
Projektnummer
2016/00211
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2016-09-01-2018-02-28
Total projektbudget
11 022 982 kr
Beviljat ESF-stöd
11 022 982 kr
Kontaktperson
Elin Leidstedt
E-post
elin.leidstedt@regionostergotland.se

Sammanfattning

Matchningen är en nyckelfaktor för en stark arbetsmarknad och konkurrenskraftiga företag. De fem regionalt utvecklingsansvariga (RUA), tillika kompetensplattformarna, i Östra Mellansverige, har efter att industrin påtalat intresse, prioriterat att mobilisera för ett gemensamt projekt med inriktning på den strategiskt långsiktiga kompetensförsörjningen i industrirelaterade branscher. Syftet är att skapa en modell för kompetensbehovsinventering och strategisk långsiktig kompetensförsörjning där fem delprojekt levererar resultat som tillsammans effektivt kan bidra till en bättre matchning mellan företagens arbetskraftsbehov och utbildningsväsendets utbud, breddad rekryteringsbas och ökad attraktivitet samt en förstärkt samverkan.

Ett stort antal aktörer kommer att medverka i projektet. Projektet kommer att arbeta utifrån etablerade samverkansplattformar, inte minst Teknikcollege. Projektägare är Region Östergötland och delprojektägare är Industrikompetens (Östergötland), Mälardalen Industrial Technology Center (Sörmland), Teknikcollege Örebro Län/Örebro kommun (Örebro), Jobba i Västerås (Västmanland) samt Uppsala Bio (Uppsala). I varje län kopplas sedan olika företag, utbildningsanordnare och andra aktörer till projektet. Projektet kommer att involvera utbildningsväsendets alla nivåer - grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola samt högskola/universitet.

Den gemensamma slutprodukten av projektet blir en modell för kompetensbehovsinventering och strategisk kompetensförsörjning där delprojekten bidrar med olika resultat som tillsammans effektivt kan bidra till en bättre matchning mellan företagens arbetskraftsbehov och utbildningsväsendets utbud. Den kommer att täcka in hur man som företag och bransch ska inventera och kommunicera kompetens och kompetensbehov till utbildningsväsendet och hur man bör arbeta strategiskt med kompetensförsörjning. Modellen ska vara enkel att förstå och använda för det enskilda företaget, men även ge möjlighet att aggregera företagens kompetensbehov upp på branschnivå.

Utvärdering

 

Projektutvärdering