Logotyp på utskrifter

Sfi: Klara, färdiga, gå!

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00473
Projektägare
Umeå kommun, Viva komvux/sfi
Projektnummer
2015/00656
Planerat antal deltagare
164
Projektperiod
2016-01-04-2018-12-31
Total projektbudget
9 134 243 kr
Beviljat ESF-stöd
6 100 998 kr
Kontaktperson
Josefin Denman
E-post
josefin.denman@umea.se

Sammanfattning

Sfi: Klara, färdiga, gå! är ett projekt i tre steg som har som huvudmål att hjälpa nyanlända personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbetsmarknaden och in i egen försörjning. De tre orden i projektets namn symboliserar också tre steg för att nå vårt mål:
Steg 1: Klara: breddad undervisning på Sfi:s studieväg 1 med svenska, matematik, omvärldskunskap, arbetsmarknad, hälsa, jämställdhet, kreativa och fysiska aktiviteter – för att skapa grunden.
Steg 2: Färdiga: arbetsträning mellan 3 månader-ca 1 år (individanpassat) för elever som inte klarar fortsatta studier på Sfi:s studieväg 2 - på det vandrarhem och kafé som vår projektpartner GF Chansen kommer att öppna.
Steg 3: Gå!: våra deltagare är redo för arbetsmarknaden ”på riktigt” och i en övergångsfas tillsammans med Arbetsförmedlingen hittar vi vägar mot sysselsättning för våra deltagare.
Projektet håller en tydlig jämställdhetsfokus som kommer att genomsyra både material, pedagogik och metod. Detta säkerställs med hjälp av en jämställdhetsstrateg inom kommunen som regelbundet träffar personal och som ingår i styrgruppen, samt att samtlig personal kommer att gå en utbildning i jämställdhet och tillgänglighet.