Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Samverkan för fler i arbete

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2016/00322
Projektägare
Osby kommun
Projektnummer
2016/00463
Planerat antal deltagare
60
Projektperiod
2017-02-01-2020-01-31
Total projektbudget
8 452 539 kr
Beviljat ESF-stöd
5 637 011 kr
Kontaktperson
Pål Cederqvist
E-post
pal.cederqvist@osby.se

Sammanfattning

Vi vill satsa på ett projekt som ger de som är i ett utanförskap och långvarigt bidragsberoende möjlighet att skaffa sig en utbildning, arbete eller eget företag. Det handlar om människor som har olika former av funktionsnedsättning, utrikesfödda, personer som varit sjukskrivna och ska återgå i arbete samt långtidsarbetslösa. Projektet kommer att fokusera på att de dessa personer rätt förutsättningar för att ta sig vidare. Vi kommer inom projektet att arbeta efter en metod som vi provat under flera år och som vi vet är effektiv. Metoden innebär att vi kartlägger individer för att hitta deras hinder och resurser. Vi kommer att arbeta aktivt för att deras arbetsförmåga ska bli ordentlig utredd i ett så tidigt skede som möjligt. Deltagare i projektet kommer även att få kompetensutveckling inom arbetsmarknad, svensk arbetsmarknadskultur, övrig samhällsinformation och svenska språket vid behov. Genom projektet kommer vi ge deltagare bättre förutsättningar att koma i utbildning, arbete eller eget företag.

Utöver vårt arbete med individer kommer vi att fokusera på arbetet ut mot arbetsgivare, både inom offentlig och privat sektor. Vi värdesätter en god uppföljning och ett stöd till arbetsgivare genom hela processen. Genom utbildningar inom kultur och funktionsnedsättningar ska vi öka deras kunskap och förståelse för målgrupperna. Detta i kombination med att utbilda handledare på arbetsplatser inom arbetsplatsambassadörskonceptet kommer vi att öka arbetsgivares möjligheter och förmåga att ta emot personer ur målgrupperna för projektet och vara goda handledare.

Projektets arbete symboliseras av att kommunen och Arbetsförmedlingen arbetar nära tillsammans och utvecklar gemensamma metoder för målgrupperna.

Vårt projekt kommer att skapa förändringar för Osby kommun, för Arbetsförmedlingen, för arbetsgivare och framförallt för den enskilde individen. Genom projektet kommer vi att få en höjd sysselsättningsgrad och en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad.