Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

SUSA

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Utlysning
2015/00155
Projektägare
STOCKHOLM Stad
Projektnummer
2015/00352
Planerat antal deltagare
300
Projektperiod
2015-09-01-2019-08-30
Total projektbudget
25 961 129 kr
Beviljat ESF-stöd
15 785 129 kr
Kontaktperson
Joel Morén
E-post
joel.moren@STOCKHOLM.se

Sammanfattning

SUSA- projektet samordnar riktade insatser till 15-19 åringar som står längst ifrån arbetsmarknaden och riskerar att inte fullfölja studier på gymnasienivå. Projektet innehåller förstärkt vägledning i grundskolans årskurs 9, sommarlovssatsning med jobb och studiestöd samt breddade insatser inom gymnasieskolans introduktionsprogram, individuellt alternativ och allmän yrkesintroduktion. Under projekttiden kommer den centrala samverkansstrukturen kopplat till målgruppen att tydliggöras.