Logotyp på utskrifter

StickUt MALMÖ

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2016/00739
Projektägare
Malmö stad
Projektnummer
2017/00137
Planerat antal deltagare
750
Projektperiod
2017-09-01-2019-08-31
Total projektbudget
4 206 445 kr
Beviljat ESF-stöd
3 154 960 kr
Kontaktperson
Linda Johansson
E-post
linda.johansson@malmo.se

Sammanfattning

STICK UT i MALMÖ är ett projekt som syftar till att skapa mer hälsosamma, innovativa och hållbara arbetsplatser i Malmö stad. Projektet fokuserar på kompetensutveckling varvat med testande/lärande och aktionsforskning. Målgrupp är medarbetare i Malmö stad.

Resultat kommer att ligga på individ – och organisationsnivå i form av ökad kompetens och medvetenhet och på organisationsnivå genom framtagna incitament, en metodbok, en app samt prototyp till utomhuskontor.

Projektet kommer även att generera ett forskningsresultat kring hur man bäst organiserar arbetet för att skapa hälsosamma arbetsplatser.