Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

SPIRA 1:1

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00393
Projektägare
Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län
Projektnummer
2015/00671
Planerat antal deltagare
26
Projektperiod
2016-02-01-2019-02-28
Total projektbudget
3 137 636 kr
Beviljat ESF-stöd
1 474 535 kr
Kontaktperson
Jessica Ottosson
E-post
jessica.ottosson@coompanion.se

Sammanfattning

SPIRA - Samordnande Plattform som arbetar för Integration och Rehabilitering genom Arbete i arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

För den som står långt från arbetsmarknaden är en möjlighet till rehabilitering och arbetsträning/praktik i ett ASF en god väg tillbaks till eller in på arbetsmarknaden. Styrkan med en rehab- eller arbetstränings/praktikplats i ett arbetsintegrerande socialt företag är att deltagaren får vara en del av ett riktigt företag. Och det är själva arbetet som är metoden.

De arbetsintegrerande sociala företagen ligger före traditionella företag och organisationer i sitt arbete med jämställdhet vilket baseras på deras förförståelse och inriktning på att bryta stigma och diskriminering. Genom det kooperativa arbetssättet med socialt företagande som metod arbetar de med att minska den könssegregerade arbetsmarknaden.

Projektets huvudsakliga syfte är att bredda arbetsmarknaden och inkludera fler i arbete genom att:
- Utveckla en förbättrad samordning bland främjandeaktörer i syfte att skapa förutsättningar för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, utbildning och/eller närmare arbetsmarknaden genom ASF.
- Skapa förutsättningar för ASF att bli hållbara genom att utveckla en stödstruktur innehållande kompetenshöjande utbildningsinsatser, rådgivning och information för nya och befintliga ASF.
- Öka kunskapen om arbetsintegrerande socialt företagande bland främjandeaktörer som arbetar med målgruppen inom ASF.
- Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden genom att öka kunskapen om hur ASF kan bedrivas jämställt och därmed bidra till hållbar tillväxt.

Projektets mål:
1. Etablera en samordnande plattform som arbetar för rehabilitering och integration genom arbetsintegrerande socialt företagande.
2. Fler människor i arbete och/eller utbildning
3. Ökad kunskap om ASF
4. Minska könssegregeringen på arbetsmarknaden

Projektets aktiviteter:
- Information om socialt företagande till deltagare i form av workshops
- Handledarutbildning
- Informationsinsatser till främjandeaktörer (Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Samordningsförbund, kommuner)
- Skapande av en samordnande plattform för hållbara ASF som inkluderar fler i arbete

Genom deltagare som kommer närmre arbetsmarknaden, handledare som stärks i sitt handledarskap och en förbättrad samordning mellan främjandeaktörer, samt fondsamverkan med ERUF projektet MOA, är projektets långsiktiga effekter att fler inkluderas i arbete.