Logotyp på utskrifter

SMILE Strategiskt handledare

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00408
Projektägare
Sävsjö kommun
Projektnummer
2015/00719
Planerat antal deltagare
15
Projektperiod
2016-02-01-2017-01-31
Total projektbudget
882 371 kr
Beviljat ESF-stöd
882 371 kr
Kontaktperson
Bo Gustafsson
E-post
bo.gustafsson@savsjo.se

Sammanfattning

SMILE, en arbetsmodell som ger strategiskt handledarskap genom ett jämställdhetsintegrerat synsätt .
Arbetsliv, kommun och högskola i samverkan.