Logotyp på utskrifter

SIA ESF

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00080
Projektägare
Föreningen Furuboda
Projektnummer
2015/00163
Planerat antal deltagare
160
Projektperiod
2015-07-01-2019-02-28
Total projektbudget
10 742 418 kr
Beviljat ESF-stöd
7 161 943 kr
Kontaktperson
Erik Lindell
E-post
erik.lindell@furuboda.se

Sammanfattning

SIA-modellen är ett framgångsrikt koncept som Furuboda Arbetsmarknad har utvecklat med stöd från Arvsfonden och i samarbete med Malmö högskola. Metoden har visat sig framgångsrik i arbetet med ungdomar med funktionsnedsättning för att öka deras inträde på arbetsmarknaden. Metoden fokuserar på individens fria val, på successiv ökad aktivitet och individuella processer som innebär stöd både inför och under ett arbete. Den teoretiska basen hämtas från Supported Employment.
Bild i högerkolumn

Vilka möjligheter skapar ert projekt för era deltagare?

SIA fokuserar på att låta ungdomar själva, och tillsammans med andra, hitta sin unika väg in på arbetsmarknaden.