Logotyp på utskrifter

SAMLA

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00042
Projektägare
Sorsele Kommun
Projektnummer
2015/00358
Planerat antal deltagare
100
Projektperiod
2015-09-01-2018-08-31
Total projektbudget
6 897 739 kr
Beviljat ESF-stöd
4 640 496 kr
Kontaktperson
Simon Dahlgren
E-post
simon.dahlgren@sorsele.se

Sammanfattning

Våra kommuner, Arjeplog, Arvidsjaur, Malå och Sorsele, har under senare år tagit emot ett stort antal
flyktingar likväl som andra invandrare med utländsk härkomst. I kommunerna finns bra boende och
möjligheter till en aktiv fritid. Tillgången till utbildning är dock begränsad och arbetsmarknadssituationen
är överlag bekymmersam, särskilt för kvinnor. Samtidigt är kompetensförsörjningen ett
problem i hela Norrland. De nyanlända är en mycket viktig resurs för den framtida kompetensförsörjningen,
men processen för att ta tillvara denna resurs är ännu i sin linda. I projektet SAMLA
samlas vi för att bygga en samverkansorganisation kring utbildning och arbetsmarknadsintroduktion för
nyanlända. Projektet ska reformera dagens utbildningssystem, visa på att utbildning och arbete är
möjligt för både kvinnor och män, involvera näringslivet i skapandet av utbildningar och öka vår förmåga
att matcha tillgänglig arbetskraft mot marknadens behov. Det är en fråga om att samnyttja och frigöra
både mänskliga och materiella resurser för att korta etableringstiden, underlätta integrationen och
säkra regionens kompetensförsörjning.