Logotyp på utskrifter

"RockCamp"

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00684
Projektägare
Hedemora Näringsliv AB
Projektnummer
2017/00205
Planerat antal deltagare
600
Projektperiod
2017-09-01-2020-08-31
Total projektbudget
9 325 326 kr
Beviljat ESF-stöd
6 218 820 kr
Kontaktperson
Ninni Broström
E-post
ninni.brostrom@hedemoranaringsliv.se

Sammanfattning

En trend inom det svenska utbildningssystemet är att allt fler unga väljer mer teoretiska, studieförberedande program. Yrkesprogrammen har succesivt förlorat i attraktionskraft hos den yngre generationen verkar det som och detta kommer att skapa problem när näringen efterfrågar utbildad arbetskraft till infrastrukturprojekt och i gruvnäringen. Yrkesutbildningarna såväl som byggindustrin och gruvnäringen har också en stark mansdominans. Yrkesutbildningar som är mer inkluderande och som attraherar den yngre generationen, både män, kvinnor och nysvenskar, såväl som utbildningar som möter upp mot branschens framtida krav behöver komma till stånd.
Syftet med detta projekt är därför att förbättra attraktiviteten och kvaliteten på yrkesutbildningarna inom bergarbetaryrket och att underlätta målgruppens etablering på arbetsmarknaden.
Detta kommer att kunna uppnås genom att inkludera målgruppen, unga män och kvinnor i åldern 15-24, lärare vid olika yrkesutbildningar och representanter från gruvnäringen i en kontinuerlig utvecklingsprocess. Viktiga aspekter genom hela projektet är jämställdhetsintegrering, integrering av ickediskriminering och tillgänglighetsperspektivet. Projektet kommer att utveckla och testa olika utbildningsaktiviteter såväl som verktyg och metoder för detta syfte.
En viktig aspekt är digitaliseringen och dess möjligheter i utbildningssituationen och i utvecklingen av nya delkurser vad det gäller säkerhet, miljö etc där digitaliseringens artificiella värld spelar en viktig roll som komplement eller alternativ till verkligheten och där simulatorerna i Hedemora är ett viktigt verktyg. Digitala medier är också ett nödvändigt verktyg för mer tillgänglig kommunikation som möjliggör samarbete över en stor geografisk yta och som ett medel för att informera och attrahera unga individer att välja en utbildning mot bergssprängning eller bergsborrning.
Det här projektet är ett resultat av ett samarbete mellan BYN, Hedemora Näringsliv AB, skolor, företag, arbetsgivarorganisationer och andra aktörer involverade i yrkesutbildningar av olika slag.