Logotyp på utskrifter

Regiovux

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00183
Projektägare
Statens Skolverk
Projektnummer
2016/00276
Planerat antal deltagare
400
Projektperiod
2016-06-01-2018-05-31
Total projektbudget
5 000 000 kr
Beviljat ESF-stöd
5 000 000 kr
Kontaktperson
Eva Nordlund
E-post
eva.nordlund@skolverket.se

Sammanfattning

Kompletteras