Logotyp på utskrifter

RegioVux

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00183
Projektägare
Statens Skolverk
Projektnummer
2016/00276
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2016-06-01-2018-12-31
Total projektbudget
5 804 336 kr
Beviljat ESF-stöd
5 804 336 kr
Kontaktperson
Eva Nordlund
E-post
eva.nordlund@skolverket.se

Sammanfattning

Kompletteras