Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Raka vägen

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00540
Projektägare
Trelleborgs kommun
Projektnummer
2015/00781
Planerat antal deltagare
2
Projektperiod
2016-04-01-2019-03-31
Total projektbudget
7 440 444 kr
Beviljat ESF-stöd
3 488 233 kr
Kontaktperson
Lindha Makne
E-post
lindha.makne@trelleborg.se

Sammanfattning

”Raka vägen – från skola till arbete” ökar samverkan och stärker kopplingen mellan gymnasial yrkesutbildning, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande. Vi utvecklar metoder och strukturer i nära samarbete med arbetsgivare och dess branschorganisationer för att stärka yrkesutbildningarnas relevans och attraktivitet. Detta sker bland annat genom stärkt och utökat arbetsplatsförlagt lärande och kvalificerad ferieanställning.

Via satsningen kan vi tillgodose arbetsmarknadens behov av rätt kompetens inom några yrkesbranscher och bidrar därmed till att lösa dagens kompetensbrist och matchningsproblematik utifrån arbetsmarknadens behov. Genom att noggrant matcha branschers rekryteringsbehov samt knyta potentiella arbetsgivare tätare till individuella elever, ska de efter avslutade gymnasiestudier inte bara yrkesförberedda utan också anställningsbara!