Logotyp på utskrifter

Projektstöd PwC

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00654
Projektägare
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
Projektnummer
2016/00666
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2016-09-01-2020-04-30
Total projektbudget
1 500 000 kr
Beviljat ESF-stöd
1 500 000 kr
Kontaktperson
Henrik Fagerlind
E-post
henrik.fagerlind@pwc.com

Sammanfattning

Upphandling projektstöd public360 2015/00584 Småland och Öarna