Logotyp på utskrifter

Projektstöd WSP

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00654
Projektägare
WSP Sverige AB
Projektnummer
2016/00665
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2016-09-01-2019-09-08
Total projektbudget
52 500 000 kr
Beviljat ESF-stöd
52 500 000 kr
Kontaktperson
Gunnar Villevinge
E-post
gunnar.villevinge@kontigo.se

Sammanfattning

Upphandling projektstöd public360 2015/00584 för
Norra Mellansverige
Mellersta Norrland
Övre Norrland
Östra Mellansverige
Stockholm
Västsverige
Sydsverige
ESF Nationellt/Kommunikation