Logotyp på utskrifter

Projekt SKARE

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00038
Projektägare
Kiruna Kommun
Projektnummer
2015/00359
Planerat antal deltagare
403
Projektperiod
2015-09-01-2017-02-28
Total projektbudget
3 838 145 kr
Beviljat ESF-stöd
2 878 098 kr
Kontaktperson
Ulrika Karlström
E-post
ulrika.karlstrom@kommun.kiruna.se

Sammanfattning

Projektet har för avsikt att höja grundkunskapen hos personliga assistenter och personal inom ”äldreomsorgen” på socialförvaltningen i Kiruna kommun. Detta eftersom socialförvaltningen under en längre tid haft stora problem att rekrytera personer med rätt utbildning och erfarenhet. Förvaltningen har tvingats rekrytera personer som helt saknat utbildning eller saknat någon adekvat utbildning vilket har påverkat verksamheten på ett negativt sätt. Projektmålet är att kompetensutveckla anställda män och kvinnor inom vård- och omsorgsyrket samt stärka socialförvaltningens attraktivitet och konkurrenskraft som arbetsgivare i Kiruna kommun. Detta kommer att göras med hjälp av utbildningsinsatser riktade mot baspersonal som är i störst behov av att höja sin grundkompetens.

Utvärderingsrapport:

SKARE 2015/00359