Logotyp på utskrifter

Projekt Rekrytera

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00986
Projektägare
Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer
2016/00137
Planerat antal deltagare
450
Projektperiod
2016-09-01-2022-01-31
Total projektbudget
34 219 169 kr
Beviljat ESF-stöd
16 081 760 kr
Kontaktperson
Ann Abrahamsson
E-post
ann.abrahamsson@helsingborg.se

Sammanfattning

Genom områdesbaserat arbete i de segregerade stadsdelarna Fredriksdal, Dalhem och Drottninghög (Nordöstra staden) är Projekt Rekryteras mål att fler invånare i området ska nå arbete eller studier. Projektet kommer att arbeta relationsskapade och med attitydpåverkan. Deltagarna i projektet ska känna en stolthet för området och ta ett aktivt beslut om att delta i projektet. Samtidigt arbetar vi med attitydpåverkan mot arbetsgivare för att minska avståndet mellan målgrupp och arbetsgivare och därmed åstadkomma för individen, arbetsgivaren och samhället effektiva matchningar. Fokus i projektet är individen och att kompetenser från olika myndigheter och fastighetsbolag samlas runt individen. En viktig del av projektet är att projektpersonalen utvecklar projektmetoden i nära samverkan med invånarna i Nordöstra staden samt med arbetsgivare. Projekt Rekrytera genomförs med individen, inte för.