Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Prio Landskrona

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00080
Projektägare
Landskrona stad
Projektnummer
2015/00233
Planerat antal deltagare
360
Projektperiod
2015-07-01-2017-12-31
Total projektbudget
17 672 714 kr
Beviljat ESF-stöd
11 764 915 kr
Kontaktperson
Annette Lindberg Mohlin
E-post
annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Sammanfattning

Syftet med ”Prio Landskrona” är att deltagarna med hjälp av olika spår ska komma till utbildning, arbete, praktik eller utveckling. Det vill säga att ta sig in på, eller närma sig arbetsmarknaden, genom koordinerade insatser bestående av beprövade metoder och ett individuellt arbetssätt.
Deltagarna börjar med Streetcoachingspåret för att sedan fortsätta på ett av följande spår.
• Fortsatt Streetcoaching för att utvecklas och komma närmare arbetsmarknaden.
• Uppsök/praktikspåret där deltagare har ett intresseområde och där projektet hjälper till att söka praktik/arbetslivserfarenhet utifrån individens önskemål och kompetens. Under hela projektet kommer jämställhet,
• Academispåret som innebär att deltagarna erbjuds en visstidsanställning på ett företag med anställningsbehov och där platsen formas utifrån det arbetsgivaren efterfrågar. Academin innehåller också riktade utbildningsinsatser kopplade till respektive plats, och målet är fortsatt anställning.
tillgänglighet och icke-diskriminering att beaktas.