Logotyp på utskrifter

Plugga klart 2

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00422
Projektägare
Region Dalarna
Projektnummer
2015/00641
Planerat antal deltagare
800
Projektperiod
2016-01-01-2019-02-28
Total projektbudget
47 828 520 kr
Beviljat ESF-stöd
22 387 643 kr
Kontaktperson
Annelie Månsson
E-post
annelie.mansson@regiondalarna.se

Sammanfattning

Plugga klart 2 är ett regionalt projekt tillsammans med gymnasieskolorna och några högstadieskolor i Dalarna. Syftet är att minska och förebygga skolavhoppen i Dalarna. För att på sikt minska arbetslösheten och utanförskap.

Projektet ska stärka och komplettera den verksamhet som redan görs i skolorna genom att utveckla verksamheter som är förebyggande för de elever, som riskerar att hoppa av skolan i förtid. Insatserna bygger på erfarenheterna från Plug In och Unga till arbete (W18-24), som bedrivits de senaste åren. Insatserna kan vara; tidig upptäckt med elevcoach/samordnare, studieverkstad, språkstöd samt överlämning från grundskola. Jämställdhetskunskap kommer att erbjudas de elever och skolpersonal som deltar för att bryta könssegregeringen och öka möjligheterna för eleverna i sina kommande val.