Logotyp på utskrifter

Plugga klart 1

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00421
Projektägare
Region Dalarna
Projektnummer
2015/00640
Planerat antal deltagare
600
Projektperiod
2016-01-01-2018-12-31
Total projektbudget
11 673 106 kr
Beviljat ESF-stöd
5 481 983 kr
Kontaktperson
Göran Ehn
E-post
goran.ehn@regiondalarna.se

Sammanfattning

Plugga klart 1 är ett regionalt projekt tillsammans med gymnasieskolor och högstadieskolor (cirka 25) i Dalarna. Syftet är att förebygga skolavhopp för att på sikt minska arbetslöshet och utanförskap.

Projektet ska stärka och komplettera den verksamhet som redan görs i skolorna genom att genomföra kompetensutveckling för skolpersonal avseende förhållningssätt och bemötande som även ska inkludera genusperspektivet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Insatserna bygger på erfarenheterna från Plug In och Unga till arbete (W18-24), vilka har identifierat personalens förhållningssätt och bemötande som viktiga framgångsfaktorer för att förebygga avhopp.