Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Öppna dörren för nyanlända

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00627
Projektägare
Axfoundation - Axel Johnson Holding AB
Projektnummer
2016/00766
Planerat antal deltagare
4000
Projektperiod
2017-05-15-2022-06-30
Total projektbudget
53 403 000 kr
Beviljat ESF-stöd
25 099 162 kr
Kontaktperson
Amelie Silfverstolpe
E-post
amelie.silfverstolpe@axfoundation.se

Sammanfattning

”Öppna dörren för nyanlända” är ett projekt där fyra ideella verksamheter samarbetar för att snabba på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Organisationerna samarbetar sedan tidigare inom ramen för projektet ”ÖppnaDörren” och har lång erfarenhet av att matcha ihop etablerade och nya svenskar för att träffas på individnivå. Det övergripande syftet med ÖppnaDörrens möten är att åstadkomma ”informell validering” så att dörröppnaren kan öppna rätt dörrar för att de utlandsfödda ska komma in på arbetsmarknaden.

Under 2016 möjliggjorde partnerorganisationerna inom ÖppnaDörren möten på individnivå mellan 10 848 etablerade och nya svenskar. I mötet sker ofta en ”informell validering” vilket innebär att en etablerad svensk genom samtal bedömer ungefär på vilken nivå det är rätt att öppna dörrar för personen till sitt kontaktnät och in på arbetsmarknaden, oavsett om denna person har formell validering eller ej. När dörröppnaren erbjuder kontakt med personer i sitt nätverk så får deltagaren möjlighet att träffa fler personer som kan validera hens kompetens och antingen erbjuda praktik/jobb eller öppna ytterligare dörrar i sin tur. Under mötet sker ofta också en ”informell utbildning” i såväl det svenska språket som i svenska sociala koder som är bra att känna till.

På detta sätt skickas personer med utländsk bakgrund in i systemet, på väg mot ett innanförskap istället för ett utanförskap, med hjälp av den informella validering deras nya etablerade kontakter har bistått med. Ett viktigt komplement till formell validering och Arbetsförmedlingens arbete är att se till att så många som möjligt av de utlandsfödda får möjlighet till denna informella validering och utbildning som är så viktig med tanke på att 7 av 10 företag rekryterar med hjälp av kontakter. Projektet "Öppna dörren för nyanlända" ritar in sig specifikt på gruppen nyanlända, i samarbete med Arbetsförmedlingen.