Logotyp på utskrifter

Ökad hälsa i Åre kommun

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00391
Projektägare
Åre Kommun
Projektnummer
2015/00698
Planerat antal deltagare
925
Projektperiod
2016-02-01-2018-07-31
Total projektbudget
3 968 376 kr
Beviljat ESF-stöd
2 976 357 kr
Kontaktperson
Gunvor Sundin
E-post
gunvor.sundin@are.se

Sammanfattning

Åre kommun söker medel från Europeiska socialfonden för att kompetensutveckla sina anställda med hjälp av Lean metoden. Kommunen har under de senaste åren haft flera byten av högre chefer och från 2015 en ny politisk majoritet vilket förändrat den politiska kartan. Sjuktalen överlag, och framför allt bland kvinnor, ligger på en alltför hög nivå och är i stigande. Av våra 925 anställda är knappt 80 % kvinnor. Jämfört med privat sektor är sjuktalen dubbelt så höga. Denna negativa trend vill vi vända genom att utveckla och implementera Lean metoden i våra arbetsprocesser. Lean är ett arbetssätt som skapar ökad delaktighet och engagemang vilket ger våra medarbetare större utrymme och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Lean handlar om att i alla arbetsprocesser fokuserar på det som skapar mervärde för kunder/ kommunmedborgare och därigenom leverera bättre service. Beslut ska fattas så nära våra kommunmedborgare som möjligt. Projektets övergripande och långsiktiga mål är att sänka sjuktalen och bidra till ökad hälsa samtidigt som vi får en effektivare organisation. Projektet har också ett könsbrytande perspektiv då vi med hjälp av Lean vill locka fler män att arbeta inom kvinnodominerade sektorer.